מספר טלפון

03-6990735

מוסדות העמותה

בית / מוסדות העמותה

מוסדות העמותה

מכון אבשלום לידיעת הארץ על שם חיים אבשלום

מיסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה

עמותה רשומה 58-027-569-1

 

 

מוסדות העמותה

יו"ר הועד המנהל:  משה סמיה

הועד המנהל: מר מולי דור, פרופ' אביבה חלמיש, גב' ליאורה לנגר, מר משה סמיה, מר יחזקאל פוזננסקי, פרופ' עקיבא פלכסר, עו"ד יחיאל שמיר.

חברי האסיפה הכללית: מר אהרון ברנע, פרופ' יגאל עילם

הועדה האקדמית: יו"ר – פרופ' יגאל עילם, גב' גליה דורון, מר גבריאל הורוביץ, פרופ' אביבה חלמיש

ועדת הביקורת: מר אלון אורלי, רו"ח חיים קינן

 

סגל המכון

מנכ"ל – פיני שומר

מנהלת תוכניות הלימודים – איילה מזרחי

 

רכזי פעילות ומגמות לימוד

ורד אלטובסקי – רכזת מנהל וארגון

אורית דה שיין – רכזת לדעת ארץ וחוגים בקהילה

חגית  דורפמן – רכזת תוכניות לימודים

רענן וולסקו – רכז שישי במכון

ליאורה זך  – רכזת שביל ישראל

תמר כץ – רכזת לימודי בוקר

מיכל לברטובסקי – רכזת מגמה כללית

 

 

בעלי תפקידים אחרים

מארי מלכה ביבי  – רכזת שווק

עופרה זומר – ניהול אתר האינטרנט של המכון

פרוספר פדידה – טכנאי מחשבים

משה שמיידלר – ניהול משק המכון (בהתנדבות)

 

מזכירות המכון

חוה בוברוב, אירית וינרבה, תמי גודוביץ', דפנה טבקמן.

 

מתנדבים:

קלרית אדיב, אסתי אדלר, עדנה ביר, ורדה מנדס, סמדר עדות, נחמה שגב, דוד  דשא.

 

אגודת ידידי מכון אבשלום ופעילי חוג "סביבתנו"

יו"ר הועד המנהל – אהוד לוז.

הועד המנהל –אריה ליטמן, חיה עמית, ישראל פלס; פלק אביבה, כרמלה בן חיים, צביה צור.

וועדת ביקורת – אורן אלון, מוטי שנבל

יועץ משפטי – רוני גבע.

מזכירה: ענת רוסרט.

(כל הפעילים מתנדבים).

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר