מספר טלפון

03-6990735
לא"י/101 לימודי ארץ ישראל

התקופה הצלבנית בארץ ישראל

בית / קורסים / לימודי ארץ ישראל / התקופה הצלבנית בארץ ישראל

מרצה

ד"ר ענת פלד

התכנית העיונית

הקורס יעסוק בתולדות הצלבנים בארץ ישראל במאות השתים-עשרה והשלוש-עשרה. דרכם של הצלבנים מאירופה לארץ הקודש, כיבושה של ירושלים וכינונה של הממלכה הפרנקית במזרח.

נתחקה אחר שושלת המלכים שקמה בארץ ישראל ופעלם בממלכת ירושלים. נבחן את מאבקי הכוחות בין העולם המוסלמי והכובשים האירופים ואת מערכות היחסים שהתקיימו באזור בין הצלבנים לאוכלוסייה המקומית ואורחות חייה.

נכיר את הגופים החדשים שנוסדו בממלכה, את אנשי הכמורה והנזורה, בתי האצולה המקומיים ומוסדות בית המלוכה. עולם המבצרים הצלבני , שיטות הלחימה והסחר הבינלאומי שהתפתח במרחב השליטה הפרנקי.

מסעות הצלב והתנועה הצלבנית.

 

עדויות ראשונות לכיבוש הצלבני של ארץ ישראל.

 

הדור השני לשליטה הצלבנית בארץ ישראל- ימי השיא ע"פ הנוסע האיסלנדי יוחנן מווירצבורג.

הדור האחרון של ימי הממלכה הראשונה ע"פ תאודוריך ומפות ירושלים.

על אוכלוסיית הארץ ואורחות חייה בפי הנוסעים.

הגליל היהודי בתיאורי נוסעים עבריים.

הבירה האחרת – נוסעים מתארים את עכו הצלבנית.

נפלאות ארץ הקודש על פי בורכהרד מהר ציון.

הקודם הבא הצג הכל

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר