מספר טלפון

03-6990735
לא"י/101 לימודי ארץ ישראל

ירושלים לדורותיה

בית / קורסים / לימודי ארץ ישראל / ירושלים לדורותיה

מרצה

ד"ר מיכל אורן

התכנית העיונית

תשעה מעשרה קבין של יופי נטלה ירושלים, אומר המדרש.

בקורס זה נחשוף את צפונותיה של ירושלים בדגש על קדושתה ותפקודיה כעיר ממשל בחלוף הדורות, השליטים והדתות. כן נבחן את שאלת מיקומה הפיסי והרוחני של ירושלים, הקשר לתפקודה כבירה והשתנות פני העיר למן ראשיתה ועד העת החדשה.

"ירושלים הרים סביב לה" – ראשיתה של ירושלים.

 

"מקדש מלך עיר מלוכה" – מדוד המלך ועד סוף תקופת הבית הראשון.

שבי ציון, הלניזם וחשמונאים – חליפות ותמורות בימי בית שני.

ירושלים בשיא תפארתה – מהורדוס המלך ועד חורבן ירושלים.

העיר האלילית איליה קפיטולינה.

קדושת ירושלים בנצרות.

כנסיות, נזירים וצליינים בירושלים הביזנטית.

מ"פוליס" ל"מדינה" – הסהר מחליף את הצלב.

ממלכת ירושלים הצלבנית.

סהר שב אל העיר – צ'לאח א-דין כובש העיר.

עבד כי ימלוך – ארמונות ממלוכיים בירושלים.

סולימן המפואר וירושלים העות'מאנית.

על סף העת החדשה – ירושלים במאה ה-19.

הקודם הבא הצג הכל

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר