מספר טלפון

03-6990735
לא"י/101 לימודי ארץ ישראל

מבוא לגיאוגרפיה של המזרח התיכון

בית / קורסים / לימודי ארץ ישראל / מבוא לגיאוגרפיה של המזרח התיכון

מרצה

ד"ר אמנון קרטין

התכנית העיונית

מטרות הקורס:

הכרת המאפיינים הפיסיים והאנושיים, הכלכליים והפוליטיים של המרחב המזרח תיכוני. העמקת הידע וההבנה באשר לתהליכים ותמורות המתרחשות באזור בעידן הגלובליזציה.

 

ביבליוגרפיה מומלצת:

Anderson E.W. 2000 The Middle East : Geography and Geopolitics. Routledge: London.

Beaumont, P. 2000 The Quest for Water Efficiency –Restructuring of Water Use in the Middle east,  Water, Air, and Soil Pollution 123, 551-564.

Courbage, Y. 1999 Economic and  Political Issues of Fertility Transition in the Arab World-Answers and Open Questions, Population and Environment, 20(4) p.363.

Mubarak, J.A. 1998 Middle East and North Africa: Development Policy in View of a Narrow Agricultural Natural Resources Base, World Development, 26 (5), 877-895.

Roudi-Fahimi, F. 2004  Islam and Family Planning, Population and Reference Bureau, PRB, Washington DC.

רקע קונספטואלי ומסגרת גיאוגרפית לבחינה וניתוח.

תכונות פיסיות מרכזיות כגורמי תשתית להתפתחות האזור. משאבי קרקע ומים.

תרומת משאבי האנרגיה לעיצוב דמותו החברתית, כלכלית, פוליטית של האזור.

מאפיינים ותהליכים דמוגרפיים: גידול האוכלוסייה, הפסיפס הדתי; תהליכי הגירה תוך ובין מדינתיים.

עיצוב המפה המדינית.

השפעת הגלובליזציה על המרחב המזרח-תיכוני בהדגמה: מצרים וירדן.

הקודם הבא הצג הכל

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר