מספר טלפון

03-6990735
לא"י/101 לימודי ארץ ישראל

סוגיות בתולדות הציונות

בית / קורסים / לימודי ארץ ישראל / סוגיות בתולדות הציונות

מרצה

פרופ' יגאל עילם

התכנית העיונית

הקורס עוסק בסוגיות היסוד של הציונות, כוחות הדחף שלה, מערכות היחסים בינה לבין הגורמים האחרים ביהדות זמננו, היחס בינה לבין היהדות ההיסטורית, הדילמות הפנימיות העיקריות שהעסיקו אותה ומלוות אותה עד ימינו.

 

ספרות עזר:

  • אטינגר שמואל, תולדות עם ישראל בעת החדשה, דביר, תל אביב, 1969
  • הרצברג אברהם, הרעיון הציוני, כתר, ירושלים, 1970
  • ויטל דוד, המהפכה הציונית, א-ג, עם עובד, תל אביב, 1978
  • לקויר זאב, תולדות הציונות, שוקן, תל אביב, 1977
  • עילם יגאל, מבוא להיסטוריה ציונית אחרת, לוין אפשטין, בת ים, 1972

ציונות  – מהפכה או המשך היהדות ההיסטורית?

ציונות  – תנועה לאומית או תשובה לאנטישמיות?

הרצל – אנטישמיות וטריטוריאליזם.

ציונות ויהדות המערב.

ציונות והדת היהודית.

ציונות במשבר – פלשתינוצנטריות מול עבודת ההווה

ציונות וסוציאליזם.

העליות החלוציות.

הציונות ערב מלחמת העולם הראשונה.

ציונות במבחן מלחמת העולם הראשונה.

הקודם הבא הצג הכל

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר