מספר טלפון

03-6990735
לא"י/101 לימודי ארץ ישראל

תולדות ההתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל

בית / קורסים / לימודי ארץ ישראל / תולדות ההתיישבות היהודית החדשה בארץ

מרצה

ד"ר מיכל אורן

התכנית העיונית

הקורס יעסוק בהתפתחות האתוסים של עבודת האדמה וגאולת הארץ על רקע התמורות שאירעו בארץ-ישראל ובעולם במאה ה-19, עד מלחמת העולם הראשונה.

ניצני העבודה החקלאית החלו כבר עם בני הישוב הישן מירושלים ומצפת, ולאחר מכן התגבש אתוס עבודת האדמה על-ידי אגודות חובבי-ציון שהקימו את מושבות העלייה הראשונה ופועלי העלייה השנייה.

רעיון גאולת הארץ פיעם אף הוא בלב חלוצי ההתיישבות החקלאית ונוספו לו יזמים ממסדיים דוגמת הברון רוטשילד, חברת יק"א והמוסדות הציוניים.

בקורס נעקוב אחר ההשתלשלות הכרונולוגית והרעיונית של האתוסים, נכיר את ההבדלים והדמיון בין הדמויות והזרמים הרעיוניים השונים ונסביר כיצד התפתחו צורות התיישבות שונות (מושבה, קבוצה, מושב) ב"מעבדת ההתיישבות" של שלהי התקופה העות'מאנית.

 

מתי התחילה העת החדשה בארץ-ישראל?

 

הניסיונות החקלאיים הראשונים של בני הישוב הישן.

 

"עבודת האדמה וגאולת הארץ"  – פתח-תקווה וגיא-אוני

 

חובבי-ציון וראשית הלאומיות – מושבות ראשונות.

 

הברון רוטשילד ויק"א

 

כיצד וממי קונים קרקע בארץ-ישראל?

ראשית תנועת הפועלים בעלייה השנייה.

 

קרקע לאומית או קרקע פרטית?- ארתור רופין ו"האבטונומיה היהודית"

 

אופנהיימר והקואופרציה של מרחביה.

המפנה האידיאולוגי מ"כיבוש העבודה" ל"כיבוש הקרקע".

 

הקבוצה – "נולדה מן החיים" או רעיון מיובא?

מושב העובדים ו"הקבוצה הגדולה" (קיבוץ) – שורשים בעלייה השנייה ומימושם בעלייה השלישית.

הקודם הבא הצג הכל

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר