מספר טלפון

03-6990735

מוסדות העמותה

בית / מוסדות העמותה

מוסדות העמותה

מכון אבשלום לידיעת הארץ על שם חיים אבשלום

מיסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה

עמותה רשומה 58-027-569-1

מוסדות העמותה

יו"ר הועד המנהל:  משה סמיה

הועד המנהל:  עו"ד אופיר אלקלעי, מר מולי דור, פרופ' אביבה חלמיש, גב' ליאורה לנגר, מר משה סמיה, מר יחזקאל פוזננסקי, פרופ' עקיבא פלכסר, עו"ד יחיאל שמיר

חברי האסיפה הכללית: מר אהרון ברנע, פרופ' יגאל עילם

הועדה האקדמית: יו"ר – פרופ' יגאל עילם, פרופ' גדעון ביגר, גב' גליה דורון, מר גבריאל הורוביץ, פרופ' אביבה חלמיש

ועדת הביקורת: מר אלון אורלי, רו"ח חיים קינן

סגל המכון

מנכ"ל: פיני שומר

מנהלת תכניות הלימוד: איילה מזרחי

רכזי פעילות ומגמות לימוד

רכזת מנהל וארגון: ורד אלטובסקי

רכזת לדעת ארץ וחוגים: אורית דה שיין

רכזת תכניות לימוד: חגית  דורפמן

רכז שישי במכון: רענן וולסקו

רכזת שביל ישראל ומשביל לשביל: ליאורה זך

רכזת לימודי בוקר: מירה ניב

רכזת המגמה ללימודי א"י: עדי אטקין

רכזת שיווק: מארי מלכה ביבי

 

בעלי תפקידים אחרים

ניהול אתר האינטרנט ודף הפייסבוק: מיוטיקס ישומים

טכנאי מחשבים: פרוספר פדידה

ניהול משק המכון (בהתנדבות): משה שמיידלר

 

שירות לקוחות וצוות המזכירות  

חוה בוברוב, אירית וינרבה, הדס מלצר דקל

מתנדבים

אסתי אדלר, עדנה ביר, דוד  דשא, גדי היים, סו וכמן, ורדה מנדס, סמדר עדות, נחמה שגב.

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר