fbpx

מוסדות העמותה

בית / מוסדות העמותה

מוסדות העמותה

מכון אבשלום לידיעת הארץ על שם חיים אבשלום

על שם חיים אבשלום

מיסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה

עמותה רשומה – 58-027-569-1

 

מוסדות העמותה

יו”ר הועד המנהל: מר שלום שלמה.

הועד המנהל:  עו”ד אופיר אלקלעי, מר חגי הרצל, פרופ’ אביבה חלמיש, מר יחזקאל פוזננסקי, מר שלום שלמה, עו”ד יחיאל שמיר.

חברי האסיפה הכללית: מר אלון אורלי, מר אהרון ברנע, מר מולי דור.

ועדה האקדמית: יו”ר – פרופ’ אביבה חלמיש, ד”ר מיכל יערי, פרופ’ אייל נווה.

 

סגל המכון

מנכ”ל: רן שחורי

מנהלת תכניות לימודים וסיורים: איילה מזרחי

מנהל תחום שביל ישראל ושבילים: גיא ליאור

 

רכזי פעילות ומגמות לימוד

רכזת מנהל וארגון: ורד אלטובסקי

רכז המגמה ללימודי א”י: ירון אבטליון

רכזת חוגים בקהילה: אילה שני

רכזת תכניות לימוד: חגית  דורפמן

רכז מגמת שישי במכון: יובל ראובני

רכזת מגמת לימודי בוקר: מירה ניר

רכז/ת מרכז לימודים ראשון לציון: יפורסם בהמשך

 

בעלי תפקידים אחרים

ניהול אתר האינטרנט ודף הפייסבוק: דני ברונשטיין

 

שירות לקוחות וצוות המזכירות

אירית וינרבה, אפרת חמרה

 

מתנדבות/מתנדבים

אסתי אדלר, חוה בוברוב, ברכה הרפז, סו וכמן, סמדר עדות, נחמה שגב

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר

[event_modal_shortcode]
דילוג לתוכן