מספר טלפון

03-6990735

מוסדות העמותה

בית / מוסדות העמותה

מוסדות העמותה

מכון אבשלום לידיעת הארץ על שם חיים אבשלום

יו"ר הועד המנהל: מר משה סמיה.

הועד המנהל:  עו"ד אופיר אלקלעי, מר מולי דור, פרופ' אביבה חלמיש, מר משה סמיה, מר יחזקאל פוזננסקי, עו"ד יחיאל שמיר.

חברי האסיפה הכללית: מר אלון אורלי, מר אהרון ברנע,  רו"ח חיים קינן

הועדה האקדמית: יו"ר – פרופ' אביבה חלמיש, גב' גליה דורון, ד"ר מיכל יערי, פרופ' אייל נווה

סגל המכון

מנכ"ל: פיני שומר

מנהלת תכניות הלימוד: איילה מזרחי

 

רכזי פעילות ומגמות לימוד

רכזת המגמה ללימודי א"י: עדי אטקין

רכזת מנהל וארגון: ורד אלטובסקי

רכזת לדעת ארץ וחוגים: אורית דה שיין

רכזת תכניות לימוד: חגית  דורפמן

רכז שישי במכון: רענן וולסקו

רכזת שביל ישראל ומשביל לשביל: ליאורה זך

רכזת לימודי בוקר: מירה ניר

רכזת שיווק: מארי מלכה ביבי

 

בעלי תפקידים אחרים

ניהול אתר האינטרנט ודף הפייסבוק: דני ברונשטיין

טכנאי מחשבים: פרוספר פדידה

ניהול משק המכון (בהתנדבות): משה שמיידלר

 

שירות לקוחות וצוות המזכירות

חוה בוברוב, אירית וינרבה, הדס מלצר דקל

 

מתנדבים

אסתי אדלר, עדנה ביר, דוד  דשא, גדי היים, סו וכמן, ורדה מנדס, סמדר עדות, נחמה שגב.

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר