מספר טלפון

03-6990735

מוסדות העמותה

בית / מוסדות העמותה

מוסדות העמותה

מכון אבשלום לידיעת הארץ על שם חיים אבשלום

יו”ר הועד המנהל: מר משה סמיה.

הועד המנהל:  עו”ד אופיר אלקלעי, מר מולי דור, פרופ’ אביבה חלמיש, מר משה סמיה, מר יחזקאל פוזננסקי, עו”ד יחיאל שמיר.

חברי האסיפה הכללית: מר אלון אורלי, מר אהרון ברנע,  רו”ח חיים קינן

הועדה האקדמית: יו”ר – פרופ’ אביבה חלמיש, גב’ גליה דורון, ד”ר מיכל יערי, פרופ’ אייל נווה

סגל המכון

מנכ”ל: פיני שומר

מנהלת תכניות הלימוד: איילה מזרחי

 

רכזי פעילות ומגמות לימוד

רכזת מנהל וארגון: ורד אלטובסקי

רכזת לדעת ארץ וחוגים: אורית דה שיין

רכזת תכניות לימוד: חגית  דורפמן

רכזת שיווק: מארי מלכה ביבי

רכזת לימודי בוקר: מירה ניר

רכז שביל ישראל ומשביל לשביל: זוהר שימר

רכזת המגמה ללימודי א”י: יפורסם

רכז שישי במכון: ניר לנגר

 

בעלי תפקידים אחרים

ניהול אתר האינטרנט ודף הפייסבוק: דני ברונשטיין

ניהול משק המכון (בהתנדבות): משה שמיידלר

 

שירות לקוחות וצוות המזכירות

אירית וינרבה

 

מתנדבים

אסתי אדלר, עדנה ביר, דוד  דשא, גדי היים, סו וכמן, סמדר עדות, נחמה שגב.

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר