fbpx

נהלי המכון - ביטולים והחזרים

בית / נהלי המכון – ביטולים והחזרים

נהלי המכון – ביטולים והחזרים

נהלים בתכניות הלימודים והשבילים

במקרה בו המכון לא יוכל לקיים את תכניות הלימודים במתכונת המקורית (מסיבות שאינן בשליטת המכון), תהייה רשאית הנהלת המכון להציע שינויים במתכונת הלימודים.

 

נוהל ביטול לימודים ביוזמת התלמיד

ביטול הרשמה והחזר כספי

ביטול עסקה – לפני תחילת הפעילות

  1. ביטול רישום עד 1 ספטמבר – 2023 לא יחויב בדמי ביטול. יוחזרו לנרשם מלוא התשלומים ששולמו על ידו.
  2. החל מ 1 ספטמבר – 2023 – בגין ביטול תוך 14 יום לאחר הרישום לפעילות ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת הפעילות , יחולו דמי ביטול בשיעור דמי ההרשמה או 5% מעלות הקורס או 100 ₪ לפי הנמוך.
  3. במקרה של ביטול לאחר חלוף 14 יום מרישום לפעילות ולפני תחילת הקורס יוחזר לנרשם שכר לימוד ששולם , בניכוי דמי הרשמה ובנוסף 100 ₪ דמי ביטול.

 

ביטול עסקה – אחרי תחילת הפעילות תכניות לימוד וסיורים.

      בנוסף, למבטל בחודש הראשון לפעילות – לא יוחזר סך של 10% מעלות הקורס, כדמי ביטול.

למבטל בחודש השני  לפעילות – לא יוחזר סך של 20% מעלות הקורס, כדמי ביטול.

 

ביטול עסקה – אחרי תחילת הפעילות תחום שבילים

 

ביטול סיורים ו/או קמפוסים והשלמתם:

ההשתתפות בסיורים ע”פ תכנית הלימודים שנקבעה מראש, מהותית הן לקיומו המקצועי והאיכותי של הקורס והן לאור התיאומים הרבים שכרוכים בכך. יחד עם זאת, המכון מודע לכך כי לעיתים נאלצים תלמידים לבטל את השתתפותם בסיורים מסיבות שונות ובעל כורחם. לפיכך, מאפשר המכון ביטול השתתפות בסיור/קמפוס ומאפשר להשלימו בתנאים הבאים:

 

תכניות לימוד וסיורים:

 

תחום שבילים:

 

* לפי התשלומים לכל תכנית כמפורט בידיעון

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר

פניה מהירה

ניתן לשלוח פניות בכל נושא הקשור למכון אבשלום, רישום, תשלום אונליין, תוכן קורסים, פעילויות ועוד.

טוען...
Form Uploaded
[training_simple_products]
[event_modal_shortcode]

הזמנת כרטיסים

אנא בחרו את המוצרים המתאימים לכם

[course_modal_shortcode]
[event_modal_shortcode]
דילוג לתוכן