מספר טלפון

03-6990735

נהלי המכון - ביטולים והחזרים

בית / נהלי המכון – ביטולים והחזרים

נהלי המכון – ביטולים והחזרים

נהלים במסלולי ההוראה

נוהל ביטול לימודים ביזמת התלמיד

לפני תחילת הלימודים

ביטול רישום לקורס ביזמת התלמיד אינו מזכה בהחזר דמי הרשמה.

במקרה שבו  בוטלה ההרשמה לקורס לפני תחילתו, יוחזר לנרשם  שכר הלימוד ששולם, בניכוי דמי ההרשמה ו- 100 ₪ דמי ביטול.

לאחר תחילת הלימודים

* לפי התשלומים לכל קורס כמפורט בידיעון

נוהל ביטול לימודים במגמה "לדעת ארץ" – עיין עמוד 16

נוהל ביטול לימודים בשביל ישראל  ומשביל לשביל – עיין עמוד 86 ו- 100

נוהל החזר סיור

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר