מספר טלפון

03-6990735
ל"א 111 "לדעת ארץ" - החוג לידיעת הארץ

ארץ הצבי: טעימות זואולוגיות ובוטניות

בית / קורסים / "לדעת ארץ" - החוג לידיעת הארץ / ארץ הצבי: טעימות זואולוגיות ובוטניות

מרצים

ד"ר אלון לוטן, ד"ר דני סימון, עמי תמיר

התכנית העיונית

נקודת המוצא של הקורס היא המגוון הביולוגי על שלל מרכיביו והמשמעויות הטמונות בו לאדם ולמערכות האקולוגיות.

נערוך היכרות עם בתי גידול בעלי עניין מיוחד בארץ ובעולם תוך היכרות עם הנציגים והתופעות העיקריות המאפיינות אותם.

נכיר גם את עולם הצומח של ארץ ישראל, את מאפייני ומיני הצמחים.

נעמוד על מקומם של בתי גידול שונים, תוך בחינת תמונת המצב האקולוגית ומאפיינים מיוחדים ונבחן גם את סוגיית הטבע בשירות החקלאות, והשימוש ביצורים מן הטבע להדברת מזיקים לגידולי חקלאות.

4.3.2020 – המגוון הביולוגי על שלל מרכיביו, ד"ר דני סימון

18.3.2020 – מערכות אקולוגיות, ד"ר דני סימון

25.3.2020 – בתי גידול בארץ ובעולם, ד"ר דני סימון

1.4.2020 – ההיסטוריה של ההדברה הביולוגית – מסין העתיקה ועד ימינו, ד"ר אלון לוטן

22.4.2020 – פרוקי רגליים טורפים – 'אויבים טבעיים' אולטימטיביים, ד"ר אלון לוטן

6.5.2020 – טפילים מועילים – צרעות טפיליות, טפילים אחרים, ד"ר אלון לוטן

20.5.2020 – יצורים מיקרוסקופיים לצד החקלאי – חיידקים, פטריות ונמטודות, ד"ר אלון לוטן

27.5.2020 – עופות דורסים ועטלפים כמדבירים ביולוגיים, ד"ר אלון לוטן

3.6.2020 – האופי הבוטני של א"י, עמי תמיר

10.6.2020 – חורש ים תיכוני, עמי תמיר

*ייתכנו שינויים בתכנית הקורס

הקודם הבא הצג הכל

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר