מספר טלפון

03-6990735
ל"ב/303 לימודי בוקר

ארץ ישראל בימי הבית השני

בית / קורסים / לימודי בוקר / ארץ ישראל בימי הבית השני

מרצים

ד"ר ענת גואטה, גליה דורון, ד"ר אריה דון, יסכה הרני, אורן זונדר, ד"ר חגי עמיצור, ד"ר אדולפו רויטמן, ד"ר ינון שבטיאל, ד"ר נחום שגיב.

התכנית העיונית

מתכונת הקורס: לימודים עיוניים וסיורים לסירוגין

הרצאות יתקיימו בין השעות: 08:30 – 13:45, הסיורים כוללים מסלולי הליכה בדרגה קלה-בינונית ויסתיימו בין השעות 16:30 ל-18:30 (בהתאם ליעד הנסיעה ועונות השנה).

טופס רישום ללימודי יום >>

ארץ ישראל בימי הבית השני

במסגרת המפגשים נאיר כל פעם זווית אחרת בחקר ימי הבית השני. נעסוק בהרחבה בראשית ימי הבית השני, נעלה אל מרכז הזירה שרשרת של אישים שחיו ופעלו בימי הבית השני והטביעו חותמם על ימיהם ועל הדורות הבאים. נדון גם בתמורות הדרמטיות שהתחוללו בתקופה זו ובהשלכותיהן על העולם היהודי היום.

בין הנושאים: ימי שיבת ציון והתקופה הפרסית בארץ ישראל; כיבוש הארץ על ידי אלכסנדר מוקדון  והתקופה ההלניסטית; מרד החשמונאים וממלכת החשמונאים; ימי הורדוס; תקופת הנציבות הראשונה וימי מלכות אגריפס ה-1; המרד הגדול ותוצאותיו; אישים בימי הבית השני.

חיי הרוח והחברה בתקופת הבית השני

תקופת הבית השני היא מן הפוריות בתולדות עם ישראל. לאחר שבתקופת המקרא הונחו היסודות של האומה בתחום החברה, הספרות והאמונה, בתקופה הבתר-מקראית אלה עברו בדיקה מחודשת כדי להתאים אותם לאתגרים שהתרבות ההלניסטית-רומית העמידה בפני החברה היהודית. נבחן מספר נושאים מרכזיים מתחום החברה וחיי הרוח של ישראל באותן השנים במטרה לרדת לעומק הסוגיות שעמדו במרכז השיח הציבורי.

בין הנושאים: שינויים מבניים בתקופת הבית השני בהשוואה לתקופת בית ראשון; תופעת הכיתות בחברה היהודית העתיקה; מנבואה לספר; הספרות האפוקליפטית I ו-II; שטן, שדים וגירושי שדים; מהמקדש לבית הכנסת; האמונה המשיחית.

התרבות החומרית בתקופה ההלניסטית-רומית הקדומה

ארץ ישראל עברה תמורות  פוליטיות ותרבותיות רבות מן הכיבוש הפרסי ועד השתלבותה בעולם ההלינסטי – רומי. במהלך קורס זה נבחן את הביטוי החומרי, הארכיאולוגי לתמורות אלה באתרים יהודאיים ונכריים, נכיר את מאפייני הבניה, התכנון העירוני, מנהגי הקבורה ואורח החיים בתקופה רבת משמעות זו.

בין הנושאים: העולם היווני – הלניסטי: מאפיינים תרבותיים; א"י בתקופה ההלניסטית; מפעלי הבניה של הורדוס הגדול; הנבטים ותרבותם החומרית; "על החיים ועל המוות" בתקופת בית שני.

ספרות ישראל בימי בית שני

בסדרה זו נסקור את עיקרי ספרות ישראל פרי בית שני (תורה שבעל פה על ענפיה – ששה סדרי משנה, תלמודים, מדרשים, וכן דוגמאות מן הספרות החיצונית), ככזאת אשר קבעה למעשה את סדר היום של הדת היהודית הנוהג זה כאלפיים שנה, למעשה עד עצם ימינו. מבחינה זאת לא נימלט מדיון בספרות בית שני על רקע ספרות בית ראשון (המכונה "מקרא"), על מנת להגיע למסקנה הנחרצת, שלא הקדומה היא אשר סללה את מפת מסלוליה של הדת היהודית, אלא דווקא זו השנייה (ישעיה ליבוביץ). בלשון ישירה: הדת היהודית הנוהגת היא תוצר מובהק של ספרות בית שני, ובשום אופן לא תוצר (עד כדי ניגוד לעתים), של הספרות המקראית.

בין הנושאים: נדידת הסמכות ההלכתית והיוצרות מעמד "חכמים"; סמכות האל; סמכות משה; רוחב הסמכות ההלכתית של חכמים; שאלת הגלות; ספרים חיצוניים ועוד.

ארץ ישראל לאחר חורבן הבית השני

היצירה הספרותית בתקופת הבית השני היא מן הפוריות בתולדות עם ישראל. לאחר שבתקופת המקרא הונחו היסודות של האומה בתחום החברה, הספרות והאמונה, בתקופה הבתר-מקראית הן עברו בדיקה מחודשת כדי להתאימם לאתגרים שהתרבות ההלניסטית-רומית העמידה בפני החברה היהודית. נבחן מספר נושאים מרכזיים מתחום החברה וחיי הרוח של ישראל באותן השנים במטרה לרדת לעומק הסוגיות שעמדו במרכז השיח הציבורי.

בין הנושאים: יוספוס פלביוס – משמר הזיכרון; רבי יוחנן בן זכאי – מיהדות של מקדש ליהדות של בית מדרש; מראות אלוהים במקרא; ספרות המרכבה וההיכלות; דמותו רבת הפנים של רבי עקיבא; הזהות היהודית במאה השנייה לספירה; רבי יהודה הנשיא וכתיבת המשנה.

הנוצרים הראשונים

ראשיתה של הנצרות בין זרמים ותנועות  בעם ישראל במאה הראשונה. הנוצרים הראשונים החלו ככת יהודית וסיימו כקבוצה אוניברסלית. כדי להבין את עולמם ואת השנויים שעברו, נלמד את עולמם של הנוצרים הראשונים דרך כתבי הברית החדשה וכתבים חיצוניים.

בין הנושאים: ישוע – האיש, תורתו והשפעתו; יוחנן המטביל וישוע מנצרת: טבילה, טהרה ותודעת חטא; פאולוס – האיש ששיכתב את ישוע; הקהילות בירושלים וברומא: הדומה והשונה; איך מזהים נוצרי כשרואים אחד? על היפרדותה של התנועה הנוצרית מהזולת.

תכנית הסיורים

להלן התכנית

אמות המים לירושלים

עמק האלה, תצפית מאפרת, ארמון הנציב, מנהרת ארמון הנציב.

מראשה ההלניסטית ובית גוברין.

ירושלים – מוזיאון ישראל

דגם בית שני, היכל הספר, תערוכת הבית השני.

סיפורן של הערים הנבטיות

ניצנה ושבטה, כולל סיור בפארק גולדה וביקור בחוות בודדים.

ימי הבית השני בשפלת יהודה

פארק איילון וח'רבת עקד, מסלול הליכה וביקור במנזר אמאוס, גבעת ישעיהו ובית ג'מאל.

בחזרה אל ההר: מצדה

המיתוס ושיברו כולל האתר והמוזיאון.

מדור יבנה למרד בר כוכבא

ההרודיון וסביבותיו. המבצר, הארמון, קבר הורדוס והעיר התחתית. תצפית לנחל תקוע, רמת רחל ותצפית לבית"ר.

בעקבות יוסף בן מתתיהו – מבצרי הקנאים בגליל יודפת וגוש חלב.

ירושלים בימי המרד הגדול

הרובע היהודי: הרובע ההרודיאני, הבית השרוף, מנהרת הכותל וחפירות הכותל.

קיסריה ההרודיאנית

פסיפס הציפורים והעיר הרומית – ביזנטית.

קמפוס אתרים יהודים, פגאניים ונוצריים סביב הכנרת (יום ראשון)  

חמת גדר, טבריה, מגדלה, הסירה של ישו בגינוסר, טבחה (כנסיית הלחם והדגים) , כפר נחום (בית הכנסת).

  • יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה

קמפוס אתרים יהודים, פגאניים ונוצריים סביב הכנרת (יום שני)  

גמלא, מסלול הליכה למפל גמלא, כורסי וכורזים.

  • יידרש תשלום בעבור לינה, כלכלה ומנהלה

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

הקודם הבא הצג הכל

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר