מספר טלפון

03-6990735
סדרות סיורים

בחזרה להתחלה - חלומות ושברים

בית / קורסים / סדרות סיורים / בחזרה להתחלה - חלומות ושברים

תכנית שנתית משולבת – הרצאות וסיורים

הליכה קלה עד בינונית

 

מרצי התכנית: ד”ר רוחמה אלבג, ד”ר ענת גואטה, ד”ר אלון גן, פרופ’ אייל נווה

השפה שמעולם לא מתה – בשלהי המאה ה-19 עם התגברות מגמות ההשכלה והתפתחות התנועה הציונית הפכה העברית לשפתו של העם המתחדש בציון. באודסה התפתח חוג אינטלקטואלי שיצר את החומרים הספרותיים ובארץ ישראל אליעזר בן יהודה והמורים במושבות הפכו את העברית לשפת בית הספר והרחוב. נפגוש כמה מן הדמויות הבולטות שעסקו במלאכה, ביניהם שלום אברמוביץ (מנדלי מוכר ספרים) – הסופר שהקדים את זמנו במאה שנה, ביאליק וחוג אודסה, אחד העם וברנר “קורעים” את לונדון ואליעזר בן יהודה ומאבקו להפיכת העברית לשפתו של העם המתחדש בציון. בהמשך נעסוק באדם החדש של המהפכה הציונית ונבחן סוגיות, דילמות, מאפיינים ותהליכים היסטוריים הקשורים לעיצוב הזהות הציונית.

נתבונן במושגים: “היהודי החדש”, “העברי”, “האדם החדש”, “הצבר” המגלמים את ניסיונה של המהפכה הציונית לעצב זהות אלטרנטיבית ל”יהודי הישן”  – “היהודי הגלותי”, ונתאר את סוכני הסוציאליזציה שלקחו חלק בפרויקט בינוי הזהות הישראלית החדשה ואת מאפייני היסוד של המהפכה הציונית. נעסוק בהיסטוריה וזהות ישראלית ונבחן אותה לאורך השנים. נתבונן בדור המייסדים צברים –  דור הפלמ”ח, מלחמת העצמאות ודור תש”ח, דרך שנות החמישים והשישים שאופיינו כתרבות קולקטיב מגויס בחברה רב קולית, עבור לשנות השבעים – האימפריה הישראלית ומשק כנפי הגאולה – על כוח ואידאליזם, שנות השמונים – שנים של מחדל, זעזוע והחלפת האליטות הפוליטיות – על זהות במשבר, וכלה בהפרטה ואמריקניזציה – הממד התרבותי והקולות האחרים – האמנם חברה רב תרבותית? לבסוף נביא גם את קולם של יושבי המקום: “ציירתי מה שראיתי” – נחום גוטמן מספר ומצייר – נווה צדק ותל אביב העיר שקמה מהחולות, ו”עיר חמה ושותקת” – תל אביב בשירתה של תרצה אתר.

 

עלות התכנית:
תלמיד חדש: 3,450 ₪ כולל הדרכה, תחבורה וכניסות לאתרים (לא כולל דמי הרשמה)
תלמיד ותיק: 3,300 ₪

טופס הרשמה >>

 

תכנית הסיורים:

סוג פעילותיום ותאריךתכנית פעילות 9:00 - 10:30תכנית פעילות 11:00 - 12:30
אירוע פתיחת שנת הלימודים - פרטים בהמשך
לימודים 15/11/21שלום אברמוביץ (מנדלי מוכר ספרים) הסופר שהקדים את זמנו במאה שנה
ד"ר ענת גואטה
דור המייסדים – צברים, דור הפלמ"ח, מלחמת העצמאות ודור תש"ח
פרופ' אייל נווה
סיור 119/11/21מסע הרבנים למושבות הגליל.
אריק בן חורין
לימודים 210/12/21ביאליק וחוג אודסה
ד"ר ענת גואטה
שנות החמישים והשישים - תרבות קולקטיב מגויס בחברה רב קולית
פרופ' אייל נווה
סיור 224/12/21"גם אנחנו מגש הכסף" – מיתוסים העולים החדשים בלטרון, אנדרטת מח"ל, בית העלמין בנחלת יצחק.
אביבית ברוקשטיין
לימודים 37/1/22אחד העם וברנר "קורעים" את לונדון
ד"ר ענת גואטה
האימפריה הישראלית ומשק כנפי הגאולה. כוח ואידאליזם
פרופ' אייל נווה
סיור 321/1/2268 שנה למבצע חורב - אנדרטת ביר עסלוג' ליד פארק גולדה, משלט הקומנדו הצרפתי, באר מילכה, תל ניצנה, אנדרטת מבצע חורב, חמוקי ניצנה, תחנת הרכבת התורכית בניצנה.
מודי שניר
לימודים 44/2/22אליעזר בן יהודה ומאבקו להפיכת העברית לשפתו של העם המתחדש בציון
ד"ר ענת גואטה
שנות השמונים - מחדל, זעזוע והחלפת האליטות הפוליטיות. זהות במשבר
פרופ' אייל נווה
סיור 418/2/22פריחות בבית שאן והגלבוע -  "גן עדן: אם בארץ ישראל הוא, בית שאן פתחו"  
אסתר שמואלי
לימודים 54/3/22"יהודים ישנים" מול "עברים חדשים"  בראשית הדרך של המהפכה הציונית
ד"ר אלון גן
הפרטה ואמריקניזציה - המימד התרבותי
פרופ' אייל נווה
קמפוס
סיורים 6-5יידרש תשלום נוסף עבור לינה, כלכלה ומנהלה
25-26/3/22קמפוס - העמק הוא חלום (יומיים):
אתרי כפר יהושע (רכבת העמק, פסיפס ריכרד קאופמן), בית לחם הגלילית, תל שימרון, נהלל, תל עמלחצר מרחביה, חצר האיכרים בכפר תבור, סג'רה, אנדרטת יצחק הוכברג ברמות מנשה
עודד רענן
לינה: אנ"א בית שאן
לימודים 68/4/22"ליל חושך ארוך ומיותר" - "קפיצת הדרך" מהתנ"ך לפלמ"ח
ד"ר אלון גן
הקולות האחרים - האמנם חברה רב תרבותית?
פרופ' אייל נווה
סיור 729/4/22יער חולדה ומזכרת בתיה - מזכרת בתיה, באר  האנטילייה, בית משק הברון, מוזיאון המושבה, קָזרמת (מה זה?)  לוין, סיור רגלי ברחוב הראשי, בית הכנסת, בית העלמין - קברו של הרב מוהליבר. חולדה - יער הרצל וסיפורה של החווה, פסלה של בתיה לישנסקי, מי הן שלוש הדמויות החקוקות בסלע?
רמי אהרוני
לימודים 713/5/22עבדי הזכרון, עבדי העבר - ברדיצ'בסקי וברנר באים חשבון עם הווית הגלות
ד"ר אלון גן
"ציירתי מה שראיתי" - נחום גוטמן מספר ומצייר - נווה צדק ותל אביב העיר שקמה מהחולות
ד"ר רוחמה אלבג
סיור 827/5/22"שלום לך תל-אביב, שילכו בנייך להתיישבות" (ד' בן-גוריון), בעקבות הפועלים ותנועת העבודה בשדרות בן-גוריון.
"עת בדידותי נגעה בבדידותך" (ל. גולדברג), תל-אביב בעקבות נשים יוצרות.
יוסי גולדברג
לימודים 810/6/22העברי החדש של תנועת העבודה  מול העברי החדש של הימין הארץ ישראלי
ד"ר אלון גן
"עיר חמה ושותקת" - תל אביב בשירתה של תרצה אתר
ד"ר רוחמה אלבג

 

  • יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
  • היציאה לסיורים בשעה 7:30 (אלא אם צוין אחרת) מחניון מכללת לוינסקי.
  • ההרצאות והסיורים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

הקודם הבא הצג הכל

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר