מספר טלפון

03-6990735
ל"א/217 "לדעת ארץ" - החוג לידיעת הארץ

ההיסטוריה הגלויה והסודית של יהודי החצר

בית / קורסים / "לדעת ארץ" - החוג לידיעת הארץ / ההיסטוריה הגלויה והסודית של יהודי החצר

מרצים

ד"ר גוסטב מייסלס.

התכנית העיונית

טופס רישום ללדעת ארץ – סמסטר ב' >>

יהודי החצר הם יהודים ששימשו כסוכנים של חצרות שליטי מדינות שונות לאורך הדורות. אחדים מהם הגיעו לעשירות מופלגת ונעשו מלוויהם, יועציהם ועושי-דברם של נסיכים ומלכים, שקירבוהם לחצרותיהם והעסיקו אותם לפעמים גם בתפקידים מִנהליים ודיפלומטיים, לא רשמיים וסודיים.  את ההיסטוריה הגלויה והסודית של אלה נגלה בסדרה חדשה זו, המוקדשת להם.

בין הנושאים:

ממשרתי הח'ליפים באנדלוסיה לרודנים הקומוניסטים? עליית המרקנטיליזם והרקע לתופעה;

מעמדם החברתי והחוקי של יהודי החצר – החיים מול ובתוך הקהילה היהודית;

מאהרון מלינקולן לוויולין משטרסבורג – היהודים, עשירי אנגליה ואירופה שמימנו מלכים, מלחמות ו… בניית קתדרלות מפוארות;

הרוטשילדים – שיא מעמדם של יהודי החצר באירופה; יהודי החצר והמשטרים הקומוניסטים.

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

הקודם הבא הצג הכל

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר