מספר טלפון

03-6990735
ל"א/201 "לדעת ארץ" - החוג לידיעת הארץ

יהודי אשכנז זמנים חדשים

בית / קורסים / "לדעת ארץ" - החוג לידיעת הארץ / יהודי אשכנז זמנים חדשים

מרצה

ד"ר ענת גואטה

התכנית העיונית

טופס רישום ללדעת ארץ >>

בקורס זה נעסוק בקורות יהודי אשכנז בעידן המהפכות האטלנטיות. נעקוב אחר צמיחתם של הבנקאים היהודים הגדולים, נלמד על השפעת רוח ההשכלה האירופית על המחשבה היהודית, נלווה את היהודים במאבקם לאמנסיפציה ונתאר את ייסוד המרכז היהודי בארצות הברית.

בין הנושאים:

אנשי החצר היהודים בגרמניה;

מאיר אמשל רוטשילד – מחלפנות לבנקאות;

ראשית תנועת ההשכלה – משה מנדלסון וה"מאספים";

עידן המהפכות – המהפכה האמריקאית;

המהפכה הצרפתית;

ימי נפוליון ויחסו ליהודים;

ההגירה היהודית-גרמנית לארה"ב;

היינריך היינה משורר יהודי?

* ייתכנו שינויים בתכנית הקורס.

הקודם הבא הצג הכל

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר