מספר טלפון

03-6990735
לימודי ארץ ישראל

שנה א' - מניחים יסודות

בית / קורסים / לימודי ארץ ישראל / שנה א' - מניחים יסודות

ימי חמישי – תכנית שנתית – 48 שיעורים ו- 3 סיורים (לא כולל קמפוסים)

מרצי התכנית: איילת אורפז, ד”ר אריה בורנשטיין, ד”ר שי בר, גליה דורון, מוטי זיק, יוסי נינוה, ד”ר דני סימון, ד”ר עודד ציון, ד”ר אדולפו רויטמן.

ארץ ישראל היא מקום מרתק ביותר בעיני העולם בכלל, ועל אחת כמה וכמה, בעיני בני המקום החיים פה ומהווים חלק מהיסטוריה מתמשכת המעצבת את פני העתיד. בתכנית מרתקת זו נחשף לגלגוליה המרתקים של ארץ ישראל לאורך הדורות. נבחן מה הארכיאולוגיה מלמדת אותנו על תהליכים אלה ועל “ראשית ישראל”. נשאל האם יש ריאליה בסיפורי האבות? האם התרחשה יציאת מצרים? נברר עד כמה הכתוב בתנ”ך מתאר מציאות היסטורית, ונתעדכן אילו הפתעות ממשיכות להתגלות תחת קרדום החופרים.

נדון בסיפורי בריאת העולם, בקין והבל, בדמותו של אברהם אבי האומה, בעקדת יצחק ובשאלות של מנהיגות ועימותים בין נביא למלך. נתמודד עם הבדלי הגישות שבין פרשנות מסורתית לגישות ביקורתיות ונשלב היבטים ארכיאולוגיים, ספרותיים ואומנותיים במידת האפשר.

עמים רבים התהלכו בארץ ישראל במשעולי ההיסטוריה, אמונה ודת פרחו בה. נעסוק בשלוש הדתות המונותאיסטיות שעלו ופרחו בארץ ישראל. נתחקה אחר היווצרותם והתפתחותם של הזרמים השונים המרכיבים את העולם היהודי על כל סוגיו, משחר ההיסטוריה ועד לעת החדשה. נעסוק במנהגיהם, אמונותיהם וספריהם של הזרמים השונים, תוך כדי בחינת יחסי הגומלין ביניהם. נחשף לסיפור גילוי המגילות הגנוזות, לתופעת הכיתות, לפולמוס בית המקדש ועוד.

במקביל, נלווה את דרכה של הנצרות בעשורים הראשונים לקיומה, והשינויים המכוננים שהתרחשו בה באותו שלב מוקדם. נספר על חסידי יוחנן וישו והנוצרים הראשונים, על משיח אחד ושני מיליארד מאמינים ונעסוק בדת הגדולה בעולם – הנצרות. נסקור גם את היסודות ההיסטוריים, הפוליטיים והמחשבתיים של האסלאם אז והיום. נעסוק בעיקרי ההלכה, התיאולוגיה,  והאמונה של הדת, ונכיר את מאבקי הכוח ואת הפילוגים והפיצולים בתוך האסלאם וכן את יחסה לדתות האחרות.

לצד כל אלה, נכיר גם את פניה המגוונות של הארץ, את נופיה המרהיבים ואת אופן התהוותם תוך שימת דגש על הגיאולוגיה של א”י. נלמד על דרך התפתחות תאים מגמתיים בתוך כדור הארץ והתפרצויות הרי געש בעולם. נעסוק בתולדות היווצרות סלעי ישראל, משלב בו היינו מתחת לאוקיינוס הטתיס ועד לשלב של התרוממות קרקעית הים וחשיפת ישראל לכוחות הבליה של המים הרוח וכד’.

נגלה את החי אשר בארץ ישראל ואת המגוון הביולוגי הקיים, נעסוק בים התיכון בתופעת הדייג, במאבק על שמורות ימיות ובוותיקי עולם החי בימים ובאוקיינוסים הלא הם הכרישים. נכיר את עולם העופות, את דורסי היום ודורסי הלילה, נחשף לשוכני המצוקים ונבחן שינויים עולמיים ומקומיים בעיצוב עולם החי של ישראל ומשמעותם של מינים פולשים, מינים מתפרצים וטבע עירוני.

 

תכנית הלימודים:

סוג פעילותתאריךתכנית הפעילות 19:30-18:00תכנית הפעילות 21:30-20:00
27/10/22
יום חמישי
אירוע פתיחת שנת הלימודים - פרטים בהמשך
לימודים 103/11/22ארכיאולוגיה ומקרא - מבוא כללי והריאליה של תקופת האבות
ד"ר שי בר
סיפורי בריאת העולם
יוסי נינוה
לימודים 210/11/22היה או לא היה? סיפור יציאת מצרים
ד"ר שי בר
קין והבל
יוסי נינוה
לימודים 317/11/22מקרא וארכיאולוגיה - הילכו שניים יחדיו? מימי השופטים ועד ימי הממלכה המאוחדת
ד"ר אריה בורנשטיין
אברהם אבי האומה - פרשת "לך לך"
גליה דורון
לימודים 424/11/22הנדודים במדבר והכניסה לכנען בראי הארכיאולוגיה
ד"ר שי בר
עקדת יצחק
גליה דורון
לימודים 501/12/22תקופת ההתנחלות - העדות הארכיאולוגית
ד"ר שי בר
משה  - קוים לדמותו של מנהיג
גליה דורון
לימודים 608/12/22הר עיבל - התגלית והתעלמות
ד"ר שי בר
מבית אב לממלכה - בין שמואל לשאול
גליה דורון
לימודים 715/12/22מתחמי כף הרגל בבקעת הירדן - האם נתגלו מרכזי הפולחן הראשונים של בני ישראל?
ד"ר שי בר
כוהנים ונביאים בתקופת בית ראשון
ד"ר אדולפו רויטמן
פגרת חנוכה22/12/22
קמפוס חורף - אילת
(יידרש תשלום נפרד)
26-29/12/22
ימים שני - חמישי
לימודים 805/01/23החידה של אל אחוואט - ביצור ייחודי בסבך, תרבות של אי מרוחק והאם התגלתה חרושת הגוים של סיסרא?
ד"ר שי בר
השומרונים ושבי ציון
ד"ר אדולפו רויטמן
לימודים 912/01/23הכתות בתקופת הבית השני - פרושים, צדוקים ואיסיים
ד"ר אדולפו רויטמן
מבוא למגוון הביולוגי ולחי של ארץ ישראל (חלק א')
ד"ר דני סימון
לימודים 1019/01/23כת קומראן, חסידי יוחנן וישו והנוצרים הראשונים
ד"ר אדולפו רויטמן
מבוא למגוון הביולוגי ולחי של ארץ ישראל (חלק ב')
ד"ר דני סימון
לימודים 1126/01/23הזרם החז"לי/רבני
ד"ר אדולפו רויטמן
הים התיכון - קרוב אל העין, רחוק מן הלב
ד"ר דני סימון
לימודים 1202/02/23קראים, שבתאים ופרנקיסטים
ד"ר אדולפו רויטמן
עולם העופות - דורסי הלילה וסיפורה של הציידת האולטימטיבית
ד"ר דני סימון
סיור 109/02/23סיור ארכיאולוגי בבקעת הירדן - מתקופת ההתנחלות לכיבוש הבבלי - גלגל הארגמן ואתרי בקעת פצאל.
ד"ר שי בר
לימודים 1316/02/23חסידים ומתנגדים
ד"ר אדולפו רויטמן
עולם העופות - דורסי היום ועתידו של המלך האוכל פגרים
ד"ר דני סימון
לימודים 1423/02/23הזרמים היהודיים בעת החדשה אורתודוקסים, חרדים, רפורמים, קונסרבטיבים והומניסטים
ד"ר אדולפו רויטמן
עולם העופות - של מי הביצים האלה? טיפול בצאצאים וטפילות בעופות
ד"ר דני סימון
לימודים 1502/03/23דמותו של ישוע מנצרת - בין היסטוריה למיתולוגיה
איילת אורפז
שוכני המצוקים
ד"ר דני סימון
לימודים 1609/03/23תלמידים/שליחים - מה הבינו ומה בישרו תלמידיו של ישוע
איילת אורפז
החי של ישראל בעידן משבר סביבתי
ד"ר דני סימון
לימודים 1716/03/23פאולוס - האיש ששיכתב את ישוע
איילת אורפז
התקופה הטרום אסלאמית
ד"ר עודד ציון
קמפוס אביב - גולן
(יידרש תשלום נפרד)
21-23/03/23
ימים שלישי - חמישי
לימודים 1830/03/23הקהילות בירושלים וברומא - על הדומה ועל השונה
איילת אורפז
עידן ארבעת החליפים 
ד"ר עודד ציון
פגרת פסח06/04/23
13/04/23
לימודים 1920/04/23דרך היווצרותם של תאי מגמה בתוך כדור הארץ
מוטי זיק
הקוראן וחמש מצוות היסוד
ד"ר עודד ציון
סיור 227/04/23אל הלגונה הכחולה - אכזיב: תצפית  מראש הנקרה, ירידה ברכבל וצפייה בחיזיון האורקולי. שפני הסלע, המחצבה הפניקית וחוות הדגרה של צבי ים. כולל מסלול הליכה מחוף אכזיב אל הלגונה ועד רכס הכורכר, נתבונן בבעלי חיים ימיים כמו, מלפפוני-ים, רכיכות, סרטנים ונלמד על דרכי הישרדותם, והרגלי האכילה והרבייה שלהם.
חנן אזולאי
לימודים 2004/05/23דרך היווצרותם של הרי געש, היווצרות רמת הגולן
מוטי זיק
סונים, שיעים ודרוזים - פיצולים באסלאם
ד"ר עודד ציון
לימודים 2111/05/23התפרצויות געשיות לאורך ההיסטוריה האנושית
מוטי זיק
הפולמוס מול היהדות - קדושת ארץ ישראל וירושלים
ד"ר עודד ציון
לימודים 2218/05/23הכוחות החיצוניים המשנים את נופי כדור הארץ
מוטי זיק
המהפכה באיראן - חומייני וסדר שיעי חדש
ד"ר עודד ציון
פגרת שבועות25/05/23
לימודים 2301/06/23דרך היווצרות הסלעים על קרקעית הים  סלעי משקע
מוטי זיק
האסלאם הסוני הקנאי - דת, מדינה וזהות
ד"ר עודד ציון
לימודים 2408/06/23דרך היווצרות קרקעות ישראל - קרקע לס, טרה רוסה ועוד
מוטי זיק
עידן אחר - האסלאם בספרד ותור הזהב באל-אנדלוס בימי הביניים
ד"ר עודד ציון
סיור 315/06/23ירושלים של ימי הבית השני - דגם בית שני - מוזיאון ישראל, הרובע היהודי, הרובע ההרודיאני, חפירות הכותל הדרומיות ומדרגות חולדה.
מיכל בן עטר

 

הערות:

  • פתיחת התכנית מותנת במס’ הנרשמים.
  • יתכנו שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.
  • ההרצאות והסיורים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
  • נוהל ביטול בכפוף למפורט בטופס הרשמה המצ”ב.

עלות התכנית:

4,245 ₪.

 

טופס הרשמה >>

הקודם הבא הצג הכל

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר