מספר טלפון

03-6990735

מגמת מגלים עולמות

בית / קורסים / מגמת מגלים עולמות
 • check1

  למה כדאי להירשם?

  • לימודים סמסטריאליים – שלושה סמסטרים נפרדים (אפשר ביחד, אפשר גם לחוד)
  • 8 מפגשים בקורס.
  • נושאים נבחרים ומגוונים – הרצאות מתחומי ארץ ישראל, העשרה כללית ולימודי עולם
  • בחירה – ניתן להשתתף בכל ערב בקורס אחד או יותר
  • הלומדים במגמה מוזמנים להשתתף בסיורים לימודיים (בתשלום נפרד).
 • Dollar

  הנחות

  • 5% הנחה לחברי ההסתדרות הכללית החדש
  • 7.5% לנרשמים ל 2 קורסים
  • 10% הנחה לכל אחד מבני זוג, הלומדים לפחות 2 קורסים בסמסטר (כל אחד)
  • 25% הנחה לנכי צה”ל
  • 50% הנחה (לנרשמים עד גיל 40)
  • אין כפל הנחות

 • check1

  נוהל רישום

  ההרשמה באמצעות משלוח טופס ההרשמה המצ”ב בדואר, מייל או פקס.

 • agrrement

  נוהל ביטול לימודים

  • תלמיד רשאי להפסיק את  לימודיו בכל עת ע”י הודעה בכתב בפקס/מייל למזכירות המכון.
  • למבטל לימודיו עד תחילת הלימודים במגמה יוחזר התשלום.
  • למבטל לימודיו עד 3 שבועות לאחר תחילת הלימודים יוחזר החלק היחסי של התשלום, בהתאם למספר המפגשים, בתוספת של  50 ₪ דמי ביטול. למבטל לימודיו מעבר למפגש שלישי לא יוחזר תשלום כלשהו.
  • הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרים אלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.
  • הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים.
  • ט.ל.ח

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר