מספר טלפון

03-6990735

מגמת מגלים עולמות

בית / קורסים / מגמת מגלים עולמות

מגמת מגלים עולמות

 • check1

  למה כדאי להירשם?

  • לימודים סמסטריאליים – שלושה סמסטרים נפרדים (אפשר ביחד, אפשר גם לחוד).
  • 8 מפגשים בקורס.
  • נושאים נבחרים ומגוונים – הרצאות מתחומי ארץ ישראל, העשרה כללית ולימודי עולם.
  • בחירה – ניתן להשתתף בכל ערב בקורס אחד או יותר.
  • הלומדים במגמה מוזמנים להשתתף בסיורים לימודיים (בתשלום נפרד).

  רשימת הסיורים תפורסם בנפרד.

  עלות הקורס: 580 ₪ לקורס בן 8 מפגשים.

  מחיר מיוחד לתלמידי המכון (הלומדים בהיקף של 112 שעות ומעלה) במגמות אחרות 450 ₪ לקורס בן 8 מפגשים.

 • Dollar

  הנחות

  • 5% הנחה לחברי ההסתדרות הכללית החדשה.
  • 10% הנחה לנרשמים לשני קורסים בסמסטר.
  • 12.5% הנחה לכל אחד מבני זוג, הלומדים לפחות 2 קורסים בסמסטר (כל אחד).
  • 25% הנחה לנכי צה”ל.
  • 50% הנחה (לנרשמים עד גיל 40).
  • לנרשמים לשלושה קורסים באותו הסמסטר, תינתן הטבה מיוחדת – קורס שלישי ב – 50%.

  *  אין כפל הנחות

 • check1

  נוהל רישום

  ההרשמה באמצעות משלוח טופס ההרשמה המצ”ב בדואר, מייל או פקס, כמפורט בידיעון.

 • agrrement

  נוהל ביטול לימודים

  • תלמיד רשאי להפסיק את  לימודיו בכל עת ע”י הודעה בכתב בפקס/מייל למזכירות המכון.
  • למבטל לימודיו עד תחילת הלימודים במגמה יוחזר התשלום.
  • למבטל לימודיו עד 3 שבועות לאחר תחילת הלימודים יוחזר החלק היחסי של התשלום, בהתאם למספר
  • המפגשים, בתוספת של  50 ₪ דמי ביטול. למבטל לימודיו מעבר למפגש שלישי לא יוחזר תשלום כלשהו.
  • הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרים אלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

  מועדי המפגשים סמסטר א: 3/11/21;10/11/21;17/11/21; 24/11/21; 8/12/21; 15/12/21; 22/12/21; 29/12/21  

  * הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים.

  ט.ל.ח

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר