מספר טלפון

03-6990735

מגמת לדעת ארץ

בית / קורסים / לדעת ארץ
 • Dollar

  הנחות

  • 5% הנחה לחברי ההסתדרות הכללית החדשה
  • 5% הנחה לנרשמים עד ל-16.2.20
  • 5% הנחה לנרשמים לשני קורסים בסמסטר לאחר ה- 16.2.20
  • 10% הנחה לנרשמים לשני קורסים בסמסטר עד לתאריך ה- 16.2.20
  • 5% הנחה לכל אחד מבני זוג, הלומדים לפחות 2 קורסים בסמסטר (כל אחד)
  • 25% הנחה לנכי צה"ל
  • 50% הנחה (לנרשמים עד גיל 40).
  • לנרשמים לשלושה קורסים באותו סמסטר, תינתן הטבה מיוחדת – קורס שלישי ב-50%
 • check1

  נוהל רישום

  ההרשמה באמצעות משלוח טופס הרשמה  בדואר אלקטרוני או בפקס.

  לטופס הרישום >>

 • agrrement

  נוהל ביטול לימודים

  • תלמיד רשאי להפסיק את  לימודיו בכל עת ע"י הודעה בכתב/בפקס למזכירות המכון.
  • למבטל לימודיו עד תחילת הלימודים – 4.3.20,  יוחזר התשלום, למעט דמי ביטול בסך 50 ₪.
  • למבטל לימודיו עד 3 שבועות לאחר תחילת הלימודים יוחזר החלק היחסי של התשלום, בהתאם למספר המפגשים, בתוספת של  50 ₪ דמי ביטול.
  • למבטל לימודיו מעבר למפגש שלישי לא יוחזר תשלום כלשהו.
  • הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרים אלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.
 • motherboard

  הערות

  תוכנית לימודים מפורטת כולל מועדי המפגשים תשלח לנרשמים במייל ו/או בדואר במהלך חודש פברואר.

  * הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתוכנית הלימודים.

  מועד תחילת הלימודים הסדירים: כמפורט בגוף החוברת

   

  *  אין כפל הנחות

  **מחיר מיוחד לתלמידי המכון (הלומדים בהיקף של 112 שעות ומעלה) במגמות האחרות.

  600 ₪ לקורס בן 12 מפגשים, 500 ש"ח לקורס בן 10 מפגשים, 400 ש"ח לקורס בן 8 מפגשים.

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר