מספר טלפון

03-6990735

מגמת לדעת ארץ

בית / קורסים / לדעת ארץ

לדעת ארץ

קורסים סמסטריאליים בני 12 מפגשים, בימי רביעי בשעות אחה"צ והערב,

בנושאים נבחרים מתחומי ארץ ישראל, העשרה כללית ותרבויות.

ניתן להשתתף בקורס אחד או יותר בין השעות: 16:15 – 17:45; 18:00– 19:30; 20:00 – 21:30.

 

שכר לימוד: כמפורט בגוף החוברת

לטופס הרישום >>

 • הנחות

  • מחיר מיוחד בהרשמה מוקדמת – 712 ₪  (עד לתאריך ה – 10/2/19)
  • 5% הנחה לחברי ההסתדרות הכללית החדשה
  • 10% הנחה לנרשמים לשני קורסים בסמסטר
  • 12.5% הנחה לכל אחד מבני זוג, הלומדים  לפחות 2 קורסים בסמסטר (כל אחד)
  • 25% הנחה לנכי צה"ל
  • 50% הנחה לצעירים עד גיל 40
  • לנרשמים ל-3 קורסים באותו סמסטר, תינתן הטבה מיוחדת – קורס שלישי ב- 50%*  אין כפל הנחות* מחיר מיוחד לתלמידי המכון (הלומדים בהיקף של 112 שעות ומעלה) במגמות אחרות
  • 580 ₪ לקורס בן  12 מפגשים
 • נוהל רישום

  ההרשמה באמצעות משלוח טופס הרשמה  בדואר אלקטרוני או בפקס.

 • נוהל ביטול לימודים

  תלמיד רשאי להפסיק את  לימודיו בכל עת ע"י הודעה בכתב/בפקס למזכירות המכון.

  למבטל לימודיו עד תחילת הסמסטר – 6/3/19, יוחזר התשלום, למעט דמי ביטול בסך 50 ₪.

  למבטל לימודיו עד 3 שבועות לאחר תחילת הלימודים יוחזר החלק היחסי של התשלום, בהתאם למספר המפגשים בהם השתתף ובתוספת של 50 ₪ דמי ביטול.

  למבטל לימודיו מעבר למפגש שלישי לא יוחזר תשלום כלשהו.

  הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרים אלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

 • הערות

  הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים.

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר