מספר טלפון

03-6990735

מגמת שישי במכון

בית / קורסים / שישי במכון - לימודים בימי שישי
 • thumbsup

  למה כדאי להירשם?

  • מיטב המרצים
  • הפוגה משגרת היום יום
  • פתיחה טובה לסוף השבוע
  • לימודים באווירה רגועה
  • סיורים חווייתיים

  במגמה זו מוצעות תכניות לימודים שנתיות במגוון נושאים, העוסקים בארץ ישראל על כל היבטיה

  וכן היסטוריה, טבע, דתות, חברה, תרבות, מדעים ועוד.

 • calendar

  מועדי הלימודים

  ימי שישי, אחת לשבועיים לערך בשעות הבוקר.

 • motherboard

  למי מיועדים הלימודים?

  לימודי “שישי במכון” מיועדים לאלו מכם המעוניינים להרחיב השכלתם בתחומי ארץ ישראל, וידע עולם בכללותו. מסגרת זו מאפשרת להקדיש לעצמכם יום אחד בשבוע, ללמוד את שמעניין אתכם, להכיר מקומות ואנשים חדשים, להרחיב את הידע וליהנות מסוף שבוע שמתחיל אחרת.

 • book

  מתכונת הלימודים

  לימודים וסיורים לסירוגין, אחת לשבועיים לערך. במרבית תכניות הלימודים, המפגשים נפרשים לאורך השנה וכוללים לימודים וסיורים לסירוגין: מפגש אחד המוקדש להרצאה והמפגש שלאחריו (לאחר שבועיים) המוקדש לסיור. בכל יום לימודים מתקיימות שתי הרצאות בין השעות 09:00 – 12:30. הסיורים לרוב מסתיימים בשעות מאוחרות יותר, בהתאם לנושא ולמרחב הסיור.

 • universitycampus

  סיורים וקמפוס (מחנה לימוד)

  בכל קורס 8 ימי סיור בשנה. חלק מתכניות הלימודים כוללות גם קמפוסים בני יומיים. ההשתתפות בהם היא חלק בלתי נפרד מן התכנית וכרוכה בתשלום נפרד עבור לינה וכלכלה ומנהלה.

 • Dollar

  שכר הלימוד

  בתכניות לימודים בהן לא צוין אחרת – עומד שכ”ל ע”ס – 3,450 ₪ לשנה.

  שכר הלימוד כולל 16 הרצאות בשמונה מפגשים ושמונה סיורים הכוללים הדרכה, תחבורה, חובש לפי הצורך, דמי כניסה לאתרים.

  עלויות הלינה, כלכלה ומנהלה בקמפוסים (מחנות הלימוד) אינן כלולות בשכר הלימוד.

  ניתן לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי בחמישה תשלומים החל מאוקטובר 2022.

 • agrrement

  דמי הרשמה

  דמי הרשמה על סך 50 ₪ ישולמו בהמחאה נפרדת לפקודת מכון אבשלום. בוגרי המכון פטורים מתשלום זה.

 • motherboard

  הנחות

  (לתלמידים הלומדים תכנית מלאה בת 112 שעות בלבד)

  בוגרי המכון – שכר הלימוד בתכנית “שישי במכון” עומד על 3,300 ₪.

  חברי ההסתדרות הכללית החדשה – 5% הנחה מהמחיר המלא, בהצגת תעודה בתוקף.

  בני זוג הלומדים יחד במגמה, בתכנית מלאה של 112 שעות – 10% הנחה מהמחיר המלא (לכל אחד מבני הזוג).

  חברי קרן ידע לאקדמאים במדעי החברה והרוח – חלק מהקורסים מוכרים. מומלץ לבדוק את הנושא מול הקרן.

 • nicepicture

  גמול השתלמות למורים

  ניתן להגיש תכניות לימודים להכרה במסלול של “גמול ללא ציון”, על בסיס אישי. יש להגיש את הבקשה מראש ולקבל את אישור המפקח/ת. מורים במסלול גמול השתלמות יידרשו להשלים סיורים – לקבלת פרטים ניתן לפנות למזכירות המכון.

 • check1

  ביטוח והצהרת בריאות

  הרישום דורש חתימה על הצהרת בריאות בגוף טופס הרישום.

  *מומלץ לעשות ביטוח תאונות אישיות.

 • Dollar

  נוהל החזר סיור

  • תלמיד שהחסיר סיור והודיע מראש 48 ש’, יוכל להשלים סיור בשנה בה למד.
  • ניתן להשלים שני סיורים בשנה, לכל היותר בהודעה מוקדמת.
  • הסיורים אישיים ולא ניתנים להעברה אלא באישור מראש ע”י רכז המגמה.
  • ההשתתפות בסיור חלופי היא על בסיס מקום פנוי בלבד.
  • ניתן יהיה לצרף אורח בסיור, על בסיס מקום פנוי, בתאום עם רכז המגמה.
  • תלמיד אשר תאם מועד סיור חלופי ולא הגיע לסיור (ללא הודעה מוקדמת), לא זכאי לסיור חלופי נוסף.
 • agrrement

  נוהלי ביטול לימודים

  לפני תחילת הלימודים וביוזמת התלמיד

  ביטול רישום לקורס ביזמת התלמיד אינו מזכה בהחזר דמי הרשמה.

  במקרה שבו בוטלה ההרשמה לקורס לפני תחילתו, יוחזר לנרשם  שכר הלימוד ששולם, בניכוי דמי ההרשמה ו-100 ₪ דמי ביטול.

  נוהל ביטול לימודים לאחר תחילת הלימודים

  • תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו יודיע על כך בכתב למזכירות המכון.
  • למבטל בחודש הראשון ללמודים לא יוחזר התשלום הראשון.
  • למבטל בחודש השני ללימודים לא יוחזרו שני תשלומים.
  • למבטל בחודש השלישי ללימודים לא יוחזרו שלושה תשלומים.
  • הפסקת התשלומים תיכנס לתוקפה שבועיים לאחר הודעתו בכתב של התלמיד על הפסקת לימודיו.
  • למבטל לאחר שלושה חודשים או יותר מתחילת שנת הלימודים – לא יוחזרו כספים ששולמו.
  • תלמיד אשר קיבל הנחה בעת הרישום וביטל לימודיו ישלם תשלום מלא עבור לימודיו, באופן יחסי לפרק הזמן שעבר  עד להודעת הביטול.

   

  * לפי התשלומים לכל קורס כמפורט בידיעון

  נהלים במסלולי ההוראה

  • הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס שמספר הנרשמים אליו לא יאפשר את פתיחתו, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ששולם, לרבות דמי ההרשמה.
  • הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד בגמר סמסטר או בגמר שנת הלימודים במקרים של אי התאמה או של הפרעה למהלך התקין של הלימודים.
  • הנהלת המכון תפעל ככל הניתן על מנת לבצע את תכנית הלימודים במתכונת הלימודית שתוכננה.

  במקרה בו המכון לא יוכל לקיים את תכניות הלימודים במתכונת המקורית (מסיבות שאינן בשליטת המכון), תהייה רשאית הנהלת המכון להציע שינויים במתכונת הלימודים.

 • calendar

  הערות

  הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר