מספר טלפון

03-6990735

תכניות הבוקר במכון אבשלום

בית / תכניות הבוקר במכון אבשלום

תכניות הבוקר במכון אבשלום

לנוחותכם אנו מצרפים כאן את תכניות הבוקר:

שם הקורסמגמהיום בשבועשעת התחלהפרטים והרשמה
ציפורים בראשלימודי בוקרשני6:00https://avshalom-inst.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%d7%a6%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%a9/
אסיה הגדולהלימודי בוקרשני7:30https://avshalom-inst.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%d7%90%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%94/
מדינה קמה בסערה - עשורים ראשונים (1948 – 1956)לימודי בוקרשני7:30https://avshalom-inst.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a7%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%a1%d7%a2%d7%a8%d7%94-%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-1948-1956-2/
אימפריות נופלות ו...קמות - ארץ ישראל בימי רומא וביזנטיוןלימודי בוקרשני7:30https://avshalom-inst.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95-%d7%a7%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99/
רק בגלל הרוח - מבט אחרלימודי בוקרשלישי7:30https://avshalom-inst.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%d7%a8%d7%a7-%d7%91%d7%92%d7%9c%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%90%d7%97%d7%a8/
נפלאות המדע והטבע - סודות ויסודותלימודי בוקרשלישי7:30https://avshalom-inst.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a2-%d7%95%d7%94%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa/
LAND OF ISRAEL STUDIESלימודי בוקרשלישי7:30https://avshalom-inst.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/land-of-israel-studies-3/
סיפורי התנ"ך בראי הדורותלימודי בוקרשלישי7:30https://avshalom-inst.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%9a-%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa/
הרנסנס - הלידה מחדשלימודי בוקררביעי7:30https://avshalom-inst.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%d7%94%d7%a8%d7%a0%d7%a1%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%97%d7%93%d7%a9/
המלחמה הקרה - ארבעה עשורים (ויותר) של מאזן אימהלימודי בוקררביעי7:30https://avshalom-inst.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%94-%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%90%d7%96/
בסבך הזהויות - יהדות, נצרות ואסלאםלימודי בוקררביעי7:30https://avshalom-inst.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%d7%91%d7%a1%d7%91%d7%9a-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a6%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%a1%d7%9c%d7%90%d7%9d/
מן התנ"ך ועד הפלמ"חשישי במכוןשישי7:30https://avshalom-inst.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%9a-%d7%95%d7%a2%d7%93-%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%9e%d7%97/
מה חדש? מוח, רפואה והאדם הרשתישישי במכוןשישי7:30https://avshalom-inst.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%95%d7%97-%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%99-2/
המזרח התיכון במשבר זהות (?)שישי במכוןשישי7:30https://avshalom-inst.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97-%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%96%d7%94%d7%95%d7%aa/
בחזרה להתחלה - חלומות ושבריםשישי במכוןשישי7:30https://avshalom-inst.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%d7%91%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a9%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d/

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר