fbpx

לימודים וסיורים

בית / לימודים וסיורים

תכניות בוקר - חגיגה של יום בשבוע

לידיעון הדפדוף

 

———————————————

חגיגה של יום בשבוע

לימודי הבוקר במכון אבשלום מציעים תכניות לימודים מקיפות ורחבות (48 או 32 הרצאות ו-9 ימי סיור). בין הנושאים: ארץ ישראל על כל היבטיה, היסטוריה, אמנות, טבע, דתות, חברה, תרבויות, מדעים ועוד. לימודי המגמה משלבים בין הרצאות וסיורים, הנערכים אחת לשבועיים לסירוגין.

הבא
 • calendar

  מועדי הלימודים

  ימי שני, שלישי ורביעי בין השעות 8:30 – 13:45 או 10:00 – 13:30 (בהתאם לתכנית הלימודים).

 • universitycampus

  מתכונת הלימודים

  הלימודים העיוניים משולבים בסיורים ומתקיימים לסירוגין: לימודים עיוניים אחת לשבוע וסיור לימודי אחת לשבוע. מכאן שמחצית מהלימודים מתקיימים בחיק הטבע. אתם מוזמנים להצטרף.

 • thumbsup

  סיורים וקמפוס

  (מחנה לימוד)

  כל תכנית לימודים במגמה זו כוללת 9 ימי סיור (כולל קמפוס – מחנה לימוד). הסיורים הם לב העניין ומהווים חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים. הסיורים כלולים בשכר הלימוד (למעט תשלום עבור לינה, כלכלה ומנהלה במחנה הלימוד).

 • Dollar

  שכר לימוד

  (כמפורט בגוף כל תכנית.)

  שכר הלימוד כולל:  הרצאות, הדרכה, תחבורה, חובש לפי הצורך, דמי הכניסה לאתרים בסיורים השונים. המחיר אינו כולל את דמי הלינה, הכלכלה והמנהלה בקמפוסים (מחנות לימוד).

  ניתן לשלם את שכר הלימוד באמצעות כרטיס אשראי בשמונה תשלומים החל מאוקטובר 2023.

 • Dollar

  דמי הרשמה

  דמי הרשמה ע”ס 80 ₪  יש לשלם לפקודת מכון אבשלום. בוגרי המכון פטורים מדמי הרשמה.

 • check1

  למה כדאי להירשם?

  • לימודים מעשירים ומגוונים
  • סיורים מרתקים
  • מיטב המרצים והמדריכים
  • גיבוש חברתי
 • check1

  הנחות*

  זכאות להנחות שמורה ללומדים בתכנית המלאה.

  • שכר לימוד לבוגרי המכון (החל משנה שנייה) ולאזרחים ותיקים**: כמפורט בגוף התכנית.
  • חברי ההסתדרות הכללית החדשה – 5% הנחה מהמחיר המלא בהצגת תעודה בתוקף.
   בני זוג הלומדים יחד במגמה – 10%  הנחה מהמחיר המלא עבור כל אחד מבני הזוג.
  • חברי קרן ידע לאקדמאים במדעי החברה והרוח – חלק מהקורסים מוכרים על ידי הקרן.

   

  *      אין כפל הנחות.

  **     אזרחים ותיקים – נשים מגיל 62, גברים מגיל 67

 • agrrement

  הכרה לצורך גמול השתלמות למורים

  תכניות הלימודים יוגשו להכרה במסלול “גמול ללא ציון” על בסיס אישי. את הבקשה יגיש המורה מראש כדי לקבל אישור של המפקח/ת. מורים משתתפים במסגרת גמול השתלמות נדרשים להשלים את הסיורים – פרטים על כך ניתן לקבל במזכירות המכון.

 • nicepicture

  ביטוח והצהרת בריאות

  הרישום דורש חתימה על הצהרת בריאות בגוף טופס הרישום.

  מומלץ לעשות  ביטוח תאונות אישיות.

 • Dollar

  ביטול הרשמה והחזר כספי

   ביטול עסקה לפני תחילת הפעילות

  • ביטול רישום עד 1 ספטמבר – 2023 לא יחויב בדמי ביטול . יוחזרו לנרשם מלוא התשלומים ששולמו על ידו.
  • החל מ 1 ספטמבר – 2023 – בגין ביטול תוך 14 יום לאחר הרישום לפעילות ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת הפעילות, יחולו דמי ביטול בשיעור דמי ההרשמה או 5% מעלות הקורס או 100 ₪ לפי הנמוך.
  • במקרה של ביטול לאחר חלוף 14 יום מרישום לפעילות ולפני תחילת הקורס יוחזר לנרשם שכר לימוד ששולם, בניכוי דמי הרשמה ובנוסף 100 ₪ דמי ביטול.

   

  ביטול עסקה – אחרי תחילת הפעילות

  • תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו יודיע על כך בכתב למזכירות המכון.
  • לאחר תחילת הפעילות דמי ההרשמה לא יוחזרו.

        בנוסף, למבטל בחודש הראשון לפעילות – לא יוחזר סך של 10% מעלות הקורס, כדמי ביטול.

        למבטל בחודש השני  לפעילות – לא יוחזר סך של 20% מעלות הקורס, כדמי ביטול.

  למבטל בחודש השלישי לפעילות – לא יוחזר סך של 30% מעלות הקורס, כדמי ביטול.

  • למבטל לאחר שלושה חודשים או יותר מתחילת שנת הפעילות- לא יוחזרו כספים ששולמו והוא יחויב במלוא עלות הקורס.
  • הפסקת התשלומים תיכנס לתוקפה שבועיים לאחר הודעתו בכתב של התלמיד על הפסקת לימודיו.
  • תלמיד אשר קיבל הנחה בעת הרישום וביטל לימודיו ישלם תשלום מלא עבור לימודיו, באופןיחסי לפרק הזמן שעבר  עד להודעת הביטול.

  * לפי התשלומים לכל קורס כמפורט בידיעון

  ביטול סיורים ו/או קמפוסים והשלמתם

  ההשתתפות בסיורים ע”פ תכנית הלימודים שנקבעה מראש, מהותית הן לקיומן המקצועי והאיכותי של התכניות והן לאור התיאומים הרבים שכרוכים בכך. יחד עם זאת, המכון מודע לכך כי לעיתים נאלצים תלמידים לבטל את השתתפותם בסיורים מסיבות שונות ובעל כורחם. לפיכך, מאפשר המכון ביטול השתתפות בסיור/קמפוס ומאפשר להשלימו בתנאים הבאים:

  • תלמיד שהחסיר סיור והודיע מראש 48 שעות, יוכל להשלים סיור בשנה בה למד.
  • ניתן להשלים עד 3 סיורים בשנה, בהודעה מוקדמת.
  • הסיורים אישיים ולא ניתנים להעברה אלא באישור מראש.
  • ההשתתפות בסיור חלופי היא על בסיס מקום פנוי בלבד.
  • תלמיד אשר תיאם מועד סיור חלופי ולא הגיע לסיור החלופי (ללא הודעה מוקדמת), לא זכאי לסיור חלופי נוסף.
  • הנהלת המכון רשאית לבטל השתתפות של תלמיד בסיורים/קמפוסים עקב אי התאמה, לפי שיקול דעת המכון.
 • check1

  נהלים במסלולי ההוראה

  • הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס שמספר הנרשמים אליו לא יאפשר את פתיחתו, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ששולם, לרבות דמי ההרשמה.
  • הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד בגמר סמסטר או בגמר שנת הלימודים במקרים של אי התאמה או של הפרעה למהלך התקין של הלימודים.
  • הנהלת המכון תפעל ככל הניתן על מנת לבצע את תכנית הלימודים במתכונת הלימודית שתוכננה.
 • thumbsup

  הערה:

  הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

 • thumbsup

  למה כדאי להירשם?

  • מיטב המרצים
  • הפוגה משגרת היום יום
  • פתיחה טובה לסוף השבוע
  • לימודים באווירה רגועה
  • סיורים חווייתיים

  במגמה זו מוצעות תכניות לימודים שנתיות במגוון נושאים, העוסקים בארץ ישראל על כל היבטיה

  וכן היסטוריה, טבע, דתות, חברה, תרבות, מדעים ועוד.

 • calendar

  מועדי התכניות

  ימי שישי, אחת לשבועיים לערך בשעות הבוקר, תכניות משולבות (הרצאות וסיורים) וסדרות סיורים נושאיות (ציפורים, גלריות, טבע)

 • motherboard

  למי מיועדות התכניות?

  “שישי במכון” מיועד לאלו מכם המעוניינים להרחיב השכלתם בתחומי ארץ ישראל, וידע עולם בכללותו. מסגרת זו מאפשרת להקדיש לעצמכם יום אחד בשבוע, ללמוד את שמעניין אתכם, להכיר מקומות ואנשים חדשים, להרחיב את הידע וליהנות מסוף שבוע שמתחיל אחרת.

 • book

  מתכונת התכנית המשולבת

  לימודים וסיורים לסירוגין, אחת לשבועיים לערך. במרבית תכניות הלימודים, המפגשים נפרשים לאורך השנה וכוללים לימודים וסיורים לסירוגין: מפגש אחד המוקדש להרצאות  והמפגש שלאחריו (לאחר  כדשבועיים) המוקדש לסיור. בכל יום לימודים מתקיימות שתי הרצאות בין השעות 09:00 – 12:30. הסיורים לרוב מסתיימים בשעות מאוחרות יותר, בהתאם לנושא ולמרחב הסיור.

 • universitycampus

  סיורים וקמפוס (מחנה לימוד)

  בכל קורס 8 ימי סיור בשנה. חלק מתכניות הלימודים כוללות גם קמפוסים בני יומיים. ההשתתפות בהם היא חלק בלתי נפרד מן התכנית וכרוכה בתשלום נפרד עבור לינה, כלכלה ומנהלה.

 • universitycampus

  מתכונת סדרות הסיורים

  סיורים אחת לשבועיים לערך בהתאם לנושא הנבחר.

 • Dollar

  שכר הלימוד

  בתכניות לימודים בהן לא צוין אחרת – עומד שכ”ל ע”ס – 3,510 ₪ לשנה.

  שכר הלימוד כולל 16 הרצאות בשמונה מפגשים ושמונה סיורים הכוללים הדרכה, תחבורה, חובש לפי הצורך, דמי כניסה לאתרים.

  עלויות הלינה, כלכלה ומנהלה בקמפוסים (מחנות הלימוד) אינן כלולות בשכר הלימוד.

  ניתן לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי בחמישה תשלומים החל מאוקטובר 2023.

 • agrrement

  דמי הרשמה

  דמי הרשמה על סך 80 ₪ ישולמו בנפרד לפקודת מכון אבשלום. בוגרי המכון פטורים מתשלום זה.

 • motherboard

  הנחות

  (לתלמידים הלומדים תכנית מלאה בת 112 שעות בלבד)

  בוגרי המכון – שכר הלימוד בתכנית “שישי במכון” עומד על 3,360 ₪.

  חברי ההסתדרות הכללית החדשה – 5% הנחה מהמחיר המלא, בהצגת תעודה בתוקף.

  בני זוג הלומדים יחד במגמה, בתכנית מלאה של 112 שעות – 10% הנחה מהמחיר המלא (לכל אחד מבני הזוג).

  חברי קרן ידע לאקדמאים במדעי החברה והרוחחלק מהקורסים מוכרים. מומלץ לבדוק את הנושא מול הקרן.

 • nicepicture

  גמול השתלמות למורים

  ניתן להגיש תכניות לימודים להכרה במסלול של “גמול ללא ציון”, על בסיס אישי. יש להגיש את הבקשה מראש ולקבל את אישור המפקח/ת. מורים במסלול גמול השתלמות יידרשו להשלים סיורים – לקבלת פרטים ניתן לפנות למזכירות המכון.

 • check1

  ביטוח והצהרת בריאות

  הרישום דורש חתימה על הצהרת בריאות בגוף טופס הרישום.

  *מומלץ לעשות ביטוח תאונות אישיות.

 • agrrement

  נוהלי ביטול לימודים

  ביטול עסקה לפני תחילת הפעילות

  • ביטול רישום עד 1 ספטמבר – 2023 לא יחויב בדמי ביטול. יוחזרו לנרשם מלוא התשלומים ששולמו על ידו.
  • החל מ 1 ספטמבר – 2023 – בגין ביטול תוך 14 יום לאחר הרישום לפעילות ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת הפעילות , יחולו דמי ביטול בשיעור דמי ההרשמה או 5% מעלות הקורס או 100 ₪ לפי הנמוך.
  • במקרה של ביטול לאחר חלוף 14 יום מרישום לפעילות ולפני תחילת הקורס יוחזר לנרשם שכר לימוד ששולם , בניכוי דמי הרשמה ובנוסף 100 ₪ דמי ביטול.

  ביטול עסקה – אחרי תחילת הפעילות

  • תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו יודיע על כך בכתב למזכירות המכון.
  • לאחר תחילת הפעילות דמי ההרשמה לא יוחזרו.

         בנוסף, למבטל בחודש הראשון לפעילות – לא יוחזר סך של 10% מעלות הקורס, כדמי ביטול.

         למבטל בחודש השני  לפעילות – לא יוחזר סך של 20% מעלות הקורס, כדמי ביטול.

  למבטל בחודש השלישי לפעילות – לא יוחזר סך של 30% מעלות הקורס, כדמי ביטול.

  • למבטל לאחר שלושה חודשים או יותר מתחילת שנת הפעילות- לא יוחזרו כספים ששולמו והוא יחויב במלוא עלות הקורס.
  • הפסקת התשלומים תיכנס לתוקפה שבועיים לאחר הודעתו בכתב של התלמיד על הפסקת לימודיו.
  • תלמיד אשר קיבל הנחה בעת הרישום וביטל לימודיו ישלם תשלום מלא עבור לימודיו, באופן יחסי לפרק הזמן שעבר  עד להודעת הביטול.
  • ט.ל.ח.

  ביטול סיורים ו/או קמפוסים והשלמתם

  ההשתתפות בסיורים ע”פ תכנית הלימודים שנקבעה מראש, מהותית הן לקיומן המקצועי והאיכותי של התכניות והן לאור התיאומים הרבים שכרוכים בכך. יחד עם זאת, המכון מודע לכך כי לעיתים נאלצים תלמידים לבטל את השתתפותם בסיורים מסיבות שונות ובעל כורחם. לפיכך, מאפשר המכון ביטול השתתפות בסיור/קמפוס ומאפשר להשלימו בתנאים הבאים:

  • תלמיד שהחסיר סיור והודיע מראש 48 שעות, יוכל להשלים סיור בשנה בה למד.
  • ניתן להשלים עד 3 סיורים בשנה, בהודעה מוקדמת.
  • הסיורים אישיים ולא ניתנים להעברה אלא באישור מראש.
  • ההשתתפות בסיור חלופי היא על בסיס מקום פנוי בלבד.
  • תלמיד אשר תיאם מועד סיור חלופי ולא הגיע לסיור החלופי (ללא הודעה מוקדמת), לא זכאי לסיור חלופי נוסף.
  • הנהלת המכון רשאית לבטל השתתפות של תלמיד בסיורים/קמפוסים עקב אי התאמה, לפי שיקול דעת המכון.

 • agrrement

  נהלים במסלולי ההוראה

  • הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס שמספר הנרשמים אליו לא יאפשר את פתיחתו, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ששולם, לרבות דמי ההרשמה.
  • הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד בגמר סמסטר או בגמר שנת הלימודים במקרים של אי התאמה או של הפרעה למהלך התקין של הלימודים.
  • הנהלת המכון תפעל ככל הניתן על מנת לבצע את תכנית הלימודים במתכונת הלימודית שתוכננה.

  במקרה בו המכון לא יוכל לקיים את תכניות הלימודים במתכונת המקורית (מסיבות שאינן בשליטת המכון), תהייה רשאית הנהלת המכון להציע שינויים במתכונת הלימודים.

 • calendar

  הערות

  הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים והסיורים.

שביל ישראל

 

———————————————

חווית חיים במרחק נגיעה

מכון אבשלום מזמין את כל אוהבי הארץ, הטיולים והמרחבים הפתוחים להשתתף בפרויקט רב-שנתי משנה חיים, מאתגר, מרתק ומעשיר שיותיר בכם חותם לחיים וטעם של עוד. חוויית הצעידה במסגרת קבוצות המטיילים לאורך 5 שנים ו 1070 הק”מ של שביל ישראל, מהווה התנסות ייחודית, מרתקת ובלתי נשכחת לכל מי שיצא לדרך – עד היום טיילו בשביל ישראל  למעלה מ-25 קבוצות מטעם המכון.

הבא
 • book

  ההדרכה בשביל

  הסיורים מלווים בהדרכה מקיפה בנושאי גיאוגרפיה, טבע, היסטוריה, חברה  ועוד.

 • motherboard

  לתשומת ליבכם

  כל הקטעים הינם בדרגת קושי בינונית עד גבוהה ודורשים כושר גופני טוב!

 • thumbsup

  מתכונת ההליכה בשביל

  מרבית הסיורים הם חד יומיים. היציאה לאזורים מרוחקים נעשית במסגרת מחנות לימוד (קמפוסים) בני יומיים עד שלושה ימים רצופים. בדרך כלל, הצעידה מתחילה בנקודה הצפונית ביותר בשביל ומסתיימת בנקודה הדרומית ביותר, בחלוקה לחמישה מקטעים:

  מקטע 1: השנה יפתחו 3 קבוצות שיחלו את השביל מצפון, בשל המצב הבטחוני תחל הצעידה מנחל עמוד דרומה לגליל התחתון ועד לכרמל:

  – קבוצת מיטיבי לכת באמצע השבוע (עד כ 20 ק”מ ביום)
  – קבוצת מיטיבי לכת בסופי השבוע (ימי שישי)
  – קבוצת “בצעד קל” (עד 14 ק”מ ביום).

  מקטע 2: הכרמל, מישור החוף ומבואות ירושלים.

  מקטע 3: שפלת יהודה, צפון הנגב ומדבר יהודה.

  מקטע 4: ארץ המכתשים ומזרח הנגב.

  מקטע 5: לא יצא לדרך השנה

  בשנת הלימודים הקרובה יצעדו קבוצות לאורך ארבעת מקטעי השביל הראשונים. אנו מזמינים אתכם להצטרף לכל אחד ממקטעים אלה, בהתאם לנטיית הלב, או להצטרף למספר מקטעים בשנה אחת – ולסיים את חציית השביל מהר יותר.

  בשנה”ל תשפ”ה יצעדו 3 קבוצות חדשות במקטע 1 (שנה ראשונה). הקבוצה הראשונה מיועדת ל”אוהבי לכת”, הליכה של כ- 20-15 ק”מ ביום, סה”כ 15 ימים בשנה. קבוצה נוספת תצעד בסופי השבוע (בימי שישי) במתכונת דומה.
  כמו כן תפתח קבוצה חדשה מקטע 1 בצעד קל, הליכה של  כ – 12-14 ק”מ ביום בדרגת קושי קלה עד בינונית, סה”כ 16 ימים בשנה.

  במקטעים 2, 3, 4 ימשיכו לצעוד קבוצות אוהבי לכת, שימשיכו את המסלולים בהם צעדו בשנה החולפת.

  כל הקבוצות מתוכננות לחצות את הארץ ולסיים את חמשת מקטעי השביל במהלך 5 שנים.

 • nicepicture

  היציאה לסיורים

  במרבית הסיורים מרחק הנסיעה הרב, דורש השכמה מוקדמת ויציאה מתל אביב ב -6:00 בבוקר. מקטעים דרומיים, במיוחד 4 ו-5 – מחייבים לרוב יציאה בשעה 5:00 בבוקר.

 • agrrement

  ביטוח והצהרת בריאות

  הרישום דורש חתימה על הצהרת בריאות בגוף טופס הרישום.

  הרישום מחייב ביטוח תאונות אישיות הכלול במחיר שכר הלימוד.

  תלמידים אשר ברשותם פוליסת ביטוח תאונות אישיות נדרשים להמציא פוליסת ביטוח תאונות אישיות. כנגד הצגת האישור יינתן להם זיכוי בגובה עלות הביטוח הכלול בשכר הלימוד.

 • Dollar

  שכר הלימוד כולל

  הדרכה, תחבורה, חובש , כניסות לאתרים, ביטוח תאונות אישיות.

  במקרים של לינה והקפצות ברכבי שטח – התשלום יכלול לינה וכלכלה (שניים בחדר) ורכבי שטח בהתאם.

 • nicepicture

  הנחות

  • 5% לחברי ההסתדרות הכללית החדשה (בהצגת תעודה).
  • 10% לכל אחד מבני זוג הצועדים יחד במגמה.
  • ההנחות ניתנות ממחיר הבסיס, לא כולל לינות, רכבי שטח וביטוח תאונות אישיות.
  • אין כפל הנחות, ההנחות ניתנות לתכנית מלאה בלבד.
 • Dollar

  ביטול הרשמה והחזר כספי

  ביטול עסקה לפני תחילת הפעילות

  • ביטול רישום עד 1 ספטמבר – 2024 לא יחויב בדמי ביטול. יוחזרו לנרשם מלוא התשלומים ששולמו על ידו.
  • החל מ 1 ספטמבר – 2024 – בגין ביטול תוך 14 יום לאחר הרישום לפעילות ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת הפעילות , יחולו דמי ביטול בשיעור 5% מעלות הקורס או 100 ₪ לפי הנמוך.
  • במקרה של ביטול לאחר חלוף 14 יום מרישום לפעילות ולפני תחילת הקורס יוחזר לנרשם שכר לימוד ששולם ובנוסף 100 ₪ דמי ביטול.

  ביטול עסקה – אחרי תחילת הפעילות

  • תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו יודיע על כך בכתב למזכירות המכון.
  • ביטול ההרשמה יתאפשר עד הסיור השלישי (כולל) בשנת הפעילות. החזר כספי יינתן באופן יחסי. מעבר לסיור השלישי לא יינתנו החזרים כספיים.
  • תלמיד שקיבל הנחה בעת הרישום וביטל הרשמתו, ישלם תשלום מלא עבור ימי הסיור בהם השתתף.
  • הפסקת התשלומים תיכנס לתוקפה שבועיים לאחר הודעתו בכתב של התלמיד על הפסקת לימודיו.

  ביטול סיורים ו/או קמפוסים והשלמתם

  ההשתתפות בסיורים ע”פ תכנית הלימודים שנקבעה מראש, מהותית הן לקיומו המקצועי והאיכותי של הקורס והן לאור התיאומים הרבים שכרוכים בכך. יחד עם זאת, המכון מודע לכך כי לעיתים נאלצים תלמידים לבטל את השתתפותם בסיורים מסיבות שונות ובעל כורחם. לפיכך, מאפשר המכון ביטול השתתפות בסיור/קמפוס ומאפשר להשלימו בתנאים הבאים:

  • תלמיד שהחסיר סיור והודיע מראש 48 ש’ לחונך הכיתה, יוכל להשלים סיור בשנה בה למד. באם לא מוצתה זכות ההשלמה – היא תישמר למשך שנה אחת נוספת בלבד.
  • ניתן להשלים שלושה   סיורים בשנה, לכל היותר בהודעה מוקדמת.
  • הסיורים אישיים ולא ניתנים להעברה אלא באישור מראש. ההשתתפות בסיור חלופי היא על בסיס מקום פנוי בלבד.
  • תלמיד אשר תאם מועד סיור חלופי ולא הגיע לסיור (ללא הודעה מוקדמת), לא זכאי לסיור חלופי נוסף.
  • במקרה של ביטול השתתפות בקמפוס בהודעה של שבוע מראש יזוכה התלמיד בעלות הלינה והכלכלה.
  • הנהלת המכון רשאית לבטל השתתפות של תלמיד בסיורים/קמפוסים עקב אי התאמה, לפי שיקול דעת המכון.
 • motherboard

  נהלים במסלולי ההוראה

  • הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס שמספר הנרשמים אליו לא יאפשר את פתיחתו, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ששולם.
  • הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של תלמיד במקרים של אי התאמה או של הפרעה למהלך התקין של הסיורים.
  • הנהלת המכון תפעל ככל הניתן על מנת לבצע את תכנית הסיורים במתכונת שתוכננה.
 • nicepicture

  הערות

  הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הסיורים.

  שנת לימודים פורייה מהנה ומוצלחת.

משביל לשביל - לא נפסיק ללכת

 

———————————————

לא נפסיק ללכת

לכל אוהבי הארץ והשבילים, למטיילים הוותיקים ולכאלה שכבר סיימו את שביל ישראל, ובעיקר למשתתפים חדשים הרוצים להתחיל לטייל במסגרת המכון, אנו מציעים אפשרות לטייל במסלולים היפים ביותר באזורי הארץ השונים. הסיורים מלווים בהדרכה מקיפה של מיטב מדריכי הטיולים בארץ בנושאי גיאוגרפיה, טבע, היסטוריה, סביבה, חברה ועוד.

דרגת קושי

קלה עד בינונית, מרחקי הליכה בטווחים של בין 18-6 ק”מ בהתאם לקורס הנבחר.

מתכונת ההליכה בשבילים

מרבית הסיורים הם חד יומיים. הטיולים באזורים מרוחקים נעשית במסגרת מחנות לימוד (קמפוסים) בני יומיים עד שלושה רצופים.

היציאה לסיורים

במרבית הסיורים מרחק הנסיעה הרב דורש השכמה מוקדמת ויציאה מתל אביב ב-06:00 בבוקר ולעיתים אף מוקדם יותר.

הבא
 • agrrement

  ביטוח והצהרת בריאות

  הרישום דורש חתימה על הצהרת בריאות בגוף טופס הרישום.

  הרישום מחייב ביטוח תאונות אישיות הכלול במחיר שכר הלימוד

  תלמידים אשר ברשותם פוליסת ביטוח תאונות אישיות נדרשים להמציא פוליסת ביטוח תאונות אישיות. כנגד הצגת האישור יינתן להם זיכוי בגובה עלות הביטוח הכלול בשכר הלימוד.

 • check1

  שכר הלימוד כולל

  הדרכה, תחבורה, חובש, כניסות לאתרים, ביטוח תאונות אישיות.

  במקרים של לינה והקפצות ברחבי שטח – התשלום יכלול לינה וכלכלה (שניים בחדר) ורכבי שטח בהתאם.

 • motherboard

  הנחות

  • 5% לחברי ההסתדרות הכללית החדשה (בהצגת תעודה).
  • 10% לכל אחד מבני זוג הצועדים יחד במגמה.
  • ההנחות ניתנות ממחיר הבסיס, לא כולל לינות, רכבי שטח וביטוח תאונות אישיות.
  • אין כפל הנחות, ההנחות ניתנות לתכנית מלאה בלבד.
 • Dollar

  ביטול ההרשמה והחזר כספי

   ביטול עסקה לפני תחילת הפעילות

  • ביטול רישום עד 1 ספטמבר – 2024 לא יחויב בדמי ביטול. יוחזרו לנרשם מלוא התשלומים ששולמו על ידו.
  • החל מ 1 ספטמבר – 2024 – בגין ביטול תוך 14 יום לאחר הרישום לפעילות ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת הפעילות , יחולו דמי ביטול בשיעור 5% מעלות הקורס או 100 ₪ לפי הנמוך.
  • במקרה של ביטול לאחר חלוף 14 יום מרישום לפעילות ולפני תחילת הקורס יוחזר לנרשם שכר לימוד ששולם, בניכוי 100 ₪ דמי ביטול.

  ביטול עסקה – אחרי תחילת הפעילות

  • תלמיד המבקש להפסיק את לימודיו יודיע על כך בכתב למזכירות המכון.
  • ביטול ההרשמה יתאפשר עד הסיור השלישי (כולל) בשנת הפעילות. החזר כספי יינתן באופן יחסי. מעבר לסיור השלישי לא יינתנו החזרים כספיים.
  • תלמיד שקיבל הנחה בעת הרישום וביטל הרשמתו, ישלם תשלום מלא עבור ימי הסיור בהם השתתף.
  • הפסקת התשלומים תיכנס לתוקפה שבועיים לאחר הודעתו בכתב של התלמיד על הפסקת לימודיו.

  ביטול סיורים ו/או קמפוסים והשלמתם

  ההשתתפות בסיורים ע”פ תכנית הלימודים שנקבעה מראש, מהותית הן לקיומו המקצועי והאיכותי של הקורס והן לאור התיאומים הרבים שכרוכים בכך. יחד עם זאת, המכון מודע לכך כי לעיתים נאלצים תלמידים לבטל את השתתפותם בסיורים מסיבות שונות ובעל כורחם. לפיכך, מאפשר המכון ביטול השתתפות בסיור/קמפוס ומאפשר להשלימו בתנאים הבאים:

  • תלמיד שהחסיר סיור והודיע מראש 48 שע’ לחונך הכיתה, יוכל להשלים סיור בשנה בה למד. באם לא מוצתה זכות ההשלמה – היא תישמר למשך שנה אחת נוספת בלבד.
  • ניתן להשלים שלושה סיורים בשנה לכל היותר, בהודעה מוקדמת.
  • הסיורים אישיים ולא ניתנים להעברה אלא באישור מראש. ההשתתפות בסיור חלופי היא על בסיס מקום פנוי בלבד.
  • תלמיד אשר תאם מועד סיור חלופי ולא הגיע לסיור (ללא הודעה מוקדמת), לא זכאי לסיור חלופי נוסף.
  • במקרה של ביטול השתתפות בקמפוס בהודעה של שבוע מראש יזוכה התלמיד בעלות הלינה והכלכלה.
  • הנהלת המכון רשאית לבטל השתתפות של תלמיד בסיורים/קמפוסים עקב אי התאמה, לפי שיקול דעת המכון.
 • motherboard

  נהלים במסלולי ההוראה

  • הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורס שמספר הנרשמים אליו לא יאפשר את פתיחתו, או מכל סיבה אחרת. במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד ששולם.
  • הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של תלמיד במקרים של אי התאמה או של הפרעה למהלך התקין של הסיורים.
  • הנהלת המכון תפעל ככל הניתן על מנת לבצע את תכנית הסיורים במתכונת שתוכננה.
 • motherboard

  הערות

  הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הסיורים.

  שנת לימודים פורייה מהנה ומוצלחת

עם הפנים לקהילה

לידיעון הדפדוף

 

———————————————

חוגים לידיעת הארץ

חוויה של לימודים, סיורים ואנשים

מכון אבשלום יוזם, מסייע ומפעיל חוגים לידיעת הארץ בישובים שונים ובמקומות עבודה, בשיתוף עם רשויות מקומיות, מרכזים קהילתיים וועדי עובדים.

שיתופי פעולה עם ועדי עובדים, חברות וארגונים

 • חוג שדרות
 • חוג ראשל״צ
 • חוג חיפה
 • חוג נהריה
 • עיריית תל אביב
 • התעשייה האווירית לישראל
 • מועצה אזורית עמק חפר

 

לפרטים והרשמה לחוגים

משרדי מכון אבשלום: 03-6990735

הבא

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר

פניה מהירה

ניתן לשלוח פניות בכל נושא הקשור למכון אבשלום, רישום, תשלום אונליין, תוכן קורסים, פעילויות ועוד.

טוען...
Form Uploaded
[training_simple_products]
[event_modal_shortcode]

הזמנת כרטיסים

אנא בחרו את המוצרים המתאימים לכם

[course_modal_shortcode]
[event_modal_shortcode]
דילוג לתוכן