מספר טלפון

03-6990735

מוסדות העמותה

בית / מוסדות העמותה

מוסדות העמותה

מכון אבשלום לידיעת הארץ על שם חיים אבשלום

מיסודה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה

עמותה רשומה 58-027-569-1

 

 

מוסדות העמותה

יו"ר הועד המנהל:  משה סמיה

הועד המנהל: מר מולי דור, פרופ' אביבה חלמיש, גב' ליאורה לנגר, מר משה סמיה, מר יחזקאל פוזננסקי, פרופ' עקיבא פלכסר, עו"ד יחיאל שמיר.

חברי האסיפה הכללית: מר אלון אורלי, מר אהרון ברנע, מר מולי דור, פרופ' אביבה חלמיש, גב' ליאורה לנגר, מר משה סמיה, פרופ' יגאל עילם, מר יחזקאל פוזננסקי, פרופ' עקיבא פלכסר, רו"ח חיים קינן, עו"ד יחיאל שמיר.

הועדה האקדמית: יו"ר – פרופ' יגאל עילם, פרופ' גדעון ביגר, גב' גליה דורון, מר גבריאל הורוביץ, פרופ' אביבה חלמיש

ועדת הביקורת: מר אלון אורלי, רו"ח חיים קינן

 

סגל המכון

מנכ"ל – פיני שומר

מנהלת תוכניות הלימוד – איילה מזרחי

 

רכזי פעילות ומגמות לימוד

רכזת מנהל וארגון – ורד אלטובסקי

רכזת לדעת ארץ וחוגים בקהילה – אורית דה שיין

רכזת תוכניות לימוד – חגית  דורפמן

רכז שישי במכון – רענן וולסקו

רכזת שביל ישראל – ליאורה זך

רכזת לימודי בוקר – תמר כץ

רכזת המגמה ללימודי ארץ ישראל – מיכל לברטובסקי

רכזת שיווק – מארי מלכה ביבי

 

 

בעלי תפקידים אחרים

ניהול אתר האינטרנט של המכון – דני ברונשטיין, מיוטיקס

טכנאי מחשבים – פרוספר פדידה

ניהול משק המכון (בהתנדבות) – משה שמיידלר

 

שירות לקוחות ומזכירות המכון

חוה בוברוב,תמי גודוביץ, אירית וינרבה, גליה מנדלסון.

 

מתנדבים:

קלרית אדיב, אסתי אדלר, עדנה ביר, דוד דשא, גדי היים, סו וכמן, ורדה מנדס, סמדר עדות, נחמה שגב

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר