מספר טלפון

03-6990735
ל"א/203 לדעת ארץ

המהפך: ספרות ישראל בימי בית שני

בית / קורסים / לדעת ארץ / המהפך: ספרות ישראל בימי בית שני (יום רביעי)

מרצה

ד"ר אריה דון

התכנית העיונית

טופס הרשמה 

טופס הרשמה לדעת ארץ סמסטר א'

סדרת הרצאות זאת נועדה לסקור את עיקרי ספרות ישראל בימי בית שני (תורה שבעל פה על ענפיה – ששה סדרי משנה, תלמודים, מדרשים וכן דוגמאות מן הספרות החיצונית), כזו אשר הכתיבה למעשה את סדר היום של הדת היהודית הנהוג זה כאלפיים שנה. נדון בספרות בית שני על רקע ספרות בית ראשון (עיקר הספרות ה"מקראית"), על מנת להגיע למסקנה הנחרצת, שלא הקדומה, היא זו אשר סללה את מפת מסלוליה של הדת היהודית, אלא כדברי ליבוביץ, דווקא זו השנייה. בלשון ישירה: הדת היהודית הנוהגת בימינו אנו, היא תוצר מובהק של ספרות בית שני, ובשום אופן לא תוצר של עיקר הספרות המקראית.

בין הנושאים:

נדידת הסמכות ההלכתית והיווצרות מעמד "חכמים"; האדרת סמכותם של חכמים ובד בבד "איון סמכותו של האל" המקראי  ("מה עשה הקב"ה באותה שעה? צחק ואמר נצחוני בני"); התבצרות מעמד "חכמים", שאינם נרתעים מקיצוץ סמכות משה, מסע החיפוש אחרי המונותיאיזם הטהור – מן הטבע אל ההיסטוריה  ("מקדש ישראל והזמנים"); הכשרת מוסד הגלות; ספרים חיצוניים – הניסיון הנואש לשוב למקורות.

מועדי המפגשים:

31/10/18, 7/11/18, 14/11/18, 21/11/18, 28/11/18, 12/12/18, 19/12/18, 2/1/19, 9/1/19, 16/1/19, 23/1/19, 30/1/19.

הקודם הבא הצג הכל

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר