מספר טלפון

03-6990735
לדעת ארץ

הקבלה במאה העשרים

בית / קורסים / לדעת ארץ / הקבלה במאה העשרים (יום רביעי)

מרצה

ד"ר אוריאל ברק

התכנית העיונית

הקורס יעסוק באפיון זרמים עיקריים בקבלת המאה העשרים ובבדיקת זיקתם לזרמים של היצירה היהודית הקודמת להם.

הדיון יהיה בחתכי רוחב היסטוריים ותמטיים.

חלקו הראשון יוקדש לסקירה פנורמית של הזרמים הקבליים שהתהוו בארץ-ישראל ובחו"ל במאה העשרים (חסידים, ליטאים, ציונים-דתיים, מזרחים ואחרים) ושל שלוחותיהם.

בחלקו השני יוצג דיון רחב ומעמיק בכמה דמויות יסוד בקבלה של מאה זו שהציבו משנה סדורה, שהובעה בה התמודדות עם אתגרי המודרנה.

בין הנושאים: הקבלה במאה העשרים ומאפייניה; ייחודו של האדם; ההרמוניה הקוסמית; האדם ומעמדו בהוויה; ייחודו של עם ישראל; ארץ ישראל: מעמדה ומעלותיה; על הציונות ועל משבריה; סוגי נשמות; על משבר האמונה בעת החדשה.

מועדי המפגשים: 6/3, 13/3, 27/3, 3/4, 10/4, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6

*ייתכנו שינויים בתכנית הקורס.

הקודם הבא הצג הכל

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר