מספר טלפון

03-6990735

מגמת לדעת ארץ

בית / קורסים / לדעת ארץ

לדעת ארץ

 • 12 מפגשים
 • נושאים נבחרים ומגוונים – שיעורים מתחומי ארץ ישראל, העשרה כללית ולימודי עולם
 • בחירה – ניתן להשתתף בכל ערב בקורס אחד, או יותר

מועדי המפגשים

31/10/18, 7/11/18, 14/11/18, 21/11/18, 28/11/18, 12/12/18, 19/12/18, 2/1/19, 9/1/19, 16/1/19, 23/1/19, 30/1/19.

 

טופס הרשמה לדעת ארץ סמסטר א'

 • תכנית הלימודים המפורטת (סילבוס) תופיע באתר האינטרנט של המכון

  שימו לב! תוכנית הלימודים המפורסמת בידיעון מתייחסת לסמסטר א' בלבד. מידע על תוכנית הלימודים לסמסטר ב' יפורסם בראשית שנת הלימודים הקרובה.

  הערה: הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים.

 • הנחות

  • 5% הנחה לחברי ההסתדרות הכללית החדשה
  • 5% הנחה לנרשמים עד ל-20.7.18
  • 5% הנחה לנרשמים לשני קורסים בסמסטר לאחר ה- 20.7.18
  • 10% הנחה לנרשמים לשני קורסים בסמסטר עד לתאריך ה- 20.7.18
  • 5% הנחה לכל אחד מבני זוג, הלומדים לפחות 2 קורסים בסמסטר (כל אחד)
  • 25% הנחה לנכי צה"ל
  • 50% הנחה (לנרשמים עד גיל 40).
  • לנרשמים לשלושה קורסים באותו סמסטר, תינתן הטבה מיוחדת – קורס שלישי ב-50% (הזול מביניהם).

  *  אין כפל הנחות

  ** מחיר מיוחד לתלמידי המכון (הלומדים בהיקף של 112 שעות ומעלה) במגמות האחרות. 580 ₪ לקורס בן 12 מפגשים.

 • נוהל רישום

  ההרשמה באמצעות משלוח טופס ההרשמה המצ"ב בדואר או בפקס, כמפורט בידיעון.

 • נוהל ביטול לימודים

  תלמיד רשאי להפסיק את  לימודיו בכל עת ע"י הודעה בכתב/בפקס למזכירות המכון.

  למבטל לימודיו עד תחילת הלימודים – 31/10/18,  יוחזר התשלום, למעט דמי ביטול בסך 50 ₪.

  למבטל לימודיו עד 3 שבועות לאחר תחילת הלימודים יוחזר החלק היחסי של התשלום, בהתאם למספר

  המפגשים, בתוספת של  50 ₪ דמי ביטול. למבטל לימודיו מעבר למפגש שלישי לא יוחזר תשלום כלשהו.

  הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת.

  במקרים אלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

 • מועד תחילת הלימודים הסדירים

  יום רביעי 31/10/18

  תוכנית לימודים מפורטת כולל מועדי המפגשים תשלח לנרשמים במייל ו/או בדואר במהלך חודש אוקטובר.

  * הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים

 • הערות

  * הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בתכנית הלימודים

   

  טופס הרשמה לדעת ארץ סמסטר א'

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר