מספר טלפון

03-6990735

מגמת משביל לשביל

בית / קורסים / משביל לשביל

משביל לשביל

דרגת קושי

בינונית, מרחקי הליכה בטווחים של בין 17-10 ק"מ בהתאם לקורס הנבחר.

מתכונת ההליכה בשבילים

מרבית הסיורים הם חד יומיים. היציאה לאזורים מרוחקים נעשית במסגרת מחנה לימוד (קמפוס) בן יומיים עד שלושה רצופים.

היציאה לסיורים

במרבית הסיורים מרחק הנסיעה הרב דורש השכמה מוקדמת ויציאה מתל אביב ב-06:00 בבוקר ולעיתים אף מוקדם יותר.

 • ביטוח והצהרת בריאות

  הרישום דורש חתימה על הצהרת בריאות בגוף טופס הרישום. הרישום מחייב ביטוח תאונות אישיות (פרטים יימסרו לנרשמים).

 • השלמת סיורים

  משתתף שייעדר מסיור נדרש להודיע על כך לחונך הקבוצה (האחראי על הסיור).

  משתתף שהודיע על היעדרותו לאחראי על הסיור יהיה רשאי להשלים סיור עם קבוצה אחרת ביום אחר, על בסיס מקום פנוי ובתיאום עם חונך הקבוצה. ניתן להשלים שני סיורים בשנה לכל היותר. באם לא מוצתה זכות ההשלמה – היא תישמר למשך שנה אחת נוספת בלבד. ראו עמוד 116.

 • ביטול ההרשמה והחזר כספי

  יש להודיע להנהלת המכון בכתב על ביטול ההרשמה.

  ביטול ההרשמה יתאפשר עד לאחר הסיור השלישי בשנת הפעילות. החזר כספי יינתן באופן יחסי. מעבר לסיור השלישי לא יינתנו החזרים כספיים. תלמיד שיקבל הנחה בעת הרישום וביטל לימודיו, ישלם את התשלום המלא עבור לימודיו באופן יחסי עד הודעת הביטול. ראו עמוד 116.

  דמי הרשמה – תלמידים חדשים יחויבו בדמי הרשמה ע"ס 75 ₪

 • הנחות

  5% לחברי ההסתדרות הכללית החדשה (בהצגת תעודה).

  10% לכל אחד מבני זוג הצועדים יחד במגמה.

 • הערות

  • מועדי הסיורים יימסרו לנרשמים.

  • יתכנו שינויים בתכנית ומועדי הסיורים.
  • הנהלת המכון שומרת לעצמה הזכות לבטל השתתפותו של תלמיד בסיורים, עקב אי התאמה.

רישום לרשימת דוור

ניוזלטר