יום המכון 7.3.22 – רמות מנשה מרחב ביוספרי

יום המכון 7.3.22 – רמות מנשה מרחב ביוספרי