מגוון צילומים מימי פעילות של המכון

מגוון צילומים מימי פעילות של המכון, צילומים ששיתפו משתתפים שונים בקורסים ופעילויות מכון אבשלום