נחל דרגות 14.5.18 קבוצת “שביל בצד” צולם ע”י ג’ורג’ – גלריה 2

נחל דרגות 14.5.18 קבוצת “שביל בצד”, הגלריה מחולקת למספר גלריות לנוחות צפיה, זו גלריה מספר 2,  צולם ע”י ג’ורג’.