נחל דרגות 14.5.18 קבוצת “שביל בצד” צולם ע”י ג’ורג’ – גלריה 4

נחל דרגות 14.5.18 קבוצת “שביל בצד”, הגלריה מחולקת למספר גלריות לנוחות צפיה, זו גלריה מספר 4,  צולם ע”י ג’ורג’.