שביל ישראל מנחל ורדית לנחל ברק – גלריה 1

תמונות של תלמידי המכון