שביל ישראל מקטע 1

שביל ישראל מקטע 1, צילומים שונים ממקטע 1 של שביל ישראל