שביל ישראל מקטע 4

שביל ישראל מקטע 4, צילומים שונים ממקטע 4 של שביל ישראל